Main Page
Our Services
Official Gazette
Our Publications
Subscription and Order
Our References
Communication
Official Gazette is the journal of the General Directorate of Legislation and Publication of the Prime Ministry, in which the international agreements that Turkey had signed, the laws that were enacted and the other legislations as well as the announcements of the official authorities and public corporations are published. In this Turkish and English language web site, we shall publish all of these titles of the Official Gazette, except for the announcements, on daily basis. Should you therefore be interested in any of these titles - such as a law or a decree of the Council of Ministers or a regulation etc. - you will be able to place an order with us for its translation.
NUMBER OF ISSUE: 
LAW NUMBER: 
LAW: 
DATE: 
10.09.2012, Number of issue: 28407
- Resolution 2012/3580 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Sancar Regulator and Hydroelectric Power Station-Dogansehir DC Energy Transmittal Lines of the in the District of Dogansehir of the Province of malatya Resolution 2012/3581 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Sancar Regulator and Hydroelectric Power Station in the District of Dogansehir of the Province of Malatya Resolution 2012/3587 Pertaining to the Correction of Year 2012 Investment Program Resolution 2012/3605 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Ekinozu I-II Hydroelectric Power Station in the District of Koyunhisar of the Province of Sivas Resolution 2012/2611 on the repeal of the Provision Pertaining to the Torn of Hatunsaray of the Distriğct of Meram of the Province of Konya in the List that is Attached to the Decree on Joining of Plots of Land Resolution 2012/3615 Pertaining to Arrangement to be Done in the Organization of the Ministry of National Education at Abroad Resolution 2012/3618 on Closing Down of Industrial Arts College under the Presidency of Anadolu University Resolution 2012/3620 on the Foundation of Faculties, Institutes and Colleges under Some Higher Education Institutions Resolution 2012/3638 on the Foundation of Faculties under Some Higher Education Institutions Resolution 2012/3639 on Changing the Name of Selcuklu Faculty of Medicine of the Presidency of Selcuk University as the Faculty of Medicine Resolution 2012/3640 on Changing of the Name of the Faculty of Agriculture of the Presidency of Bozok University as the Faculty of Agriculture and Natural Sciences Regulation 2012/3641 on Changing the Name of the Faculty of Aquaculture Products of Canakkale Onsekiz Mart University as the Faculty of Marine Sciences and Technology Resolution 2012/3643 on Changing the Name of Inebolu Faculty of Aquaculture Products of the Presidency of Kastamonu University as the Faculty of Aquaculture Products Resolution 2012/3644 on Putting into Force of the Memorandum of Understanding between the Competent Authorities of the Republic of Turkey and the Kingdom of Belgium Pertaining to Exchange of Financial Information about Money Laundering and Financing of Terrorism Resolution 2012/3648 on Setting up of one Directorate of Infrastructure and Urban Transformation in each one the Provinces of Bursa, Istanbul and Izmir, as Provincial Organizations that Reports Directly to the Ministry of Environment and City Planning Resolution 2012/3665 on the Announcement of Some Areas in the District of Sahinbey of the Province of Gaziantep as Transformation and Development Zone Resolution 2012/3671 on the Amendment of the Resolution Regarding the Classroom Hours and Additional Classroom Hours of the Administrators and Teachers of the Ministry of Education Resolution 2012/3672 Pertaining to the Putting into Force of the Memorandum of Understanding between the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Ministry of Finance of the Republic of Turkey and the Central Bank of Malaysia, on Exchange of Information Pertaining to Money Laundering and Financing of Terrorism Resolution 2012/3673 Pertaining to the Coming into Force of the “Memorandum of Understanding on Cooperation on Exchange of Financial Information Pertaining to Money Laundering and Financing of Terrorism” Signed between the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Ministry of Finance of the Republic of Turkey and the Financial Information Department of Kosovo Resolution 2012/3674 on the Separation of Karatepe Baglisi of the Village of Ormegozu of the Central Sub-district of the District of Besiri of the Province of Batman from the Main Village as an Individual Village under the Same Name, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Justice by the Minister of Customs and Commerce Hayati YAZICI - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Health by the Minister of Food Agriculture and Husbandry Mehmet Mehdi EKER, - Regulation on the Amendment of the Masters Degree Training and Education Regulation of Celal Bayar University - Regulation on the Amendment of the Health Applications and Research Center Regulation of Canakkale Onsekiz Mart University - Regulation on the Amendment Two-Year and Bachelors Degree Training-Education Regulation of Halic University 2012/3580 Malatya İli, Doğanşehirİlçesinde Tesis Edilecek Sancar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali-Doğanşehir DM Enerji Nakil Hattının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3581 Malatya İli, Doğanşehirİlçesinde Tesis Edilecek Sancar Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3587 2012 YılıYatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar 2012/3605 Sivas İli, Koyulhisar İlçesinde Tesis Edilecek Olan Ekinözü I-II Hidroelektrik Santralinin YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3611 Arazi ToplulaştırılmasıYapılmasınaİlişkin Kararnamenin Eki Listede Yer Alan Konya İli, Meram İlçesi, Hatunsaray Beldesine İlişkin Hükmün Yürürlükten KaldırılmasıHakkında Karar 2012/3615 Milli Eğitim Bakanlığının YurtdışıTeşkilatında Düzenleme YapılmasıHakkında Karar 2012/3618 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulunun KapatılmasıHakkında Karar 2012/3620 BazıYükseköğretim Kurumlarına BağlıOlarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul KurulmasıHakkında Karar 2012/3638 BazıYükseköğretim Kurumlarına BağlıOlarak Fakülteler KurulmasıHakkında Karar 2012/3639 SelçukÜniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Selçuklu Tıp Fakültesinin Adının Tıp Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/3640 Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Ziraat Fakültesinin Adının Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/3641 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Su Ürünleri Fakültesinin Adının Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/3643 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İnebolu Su Ürünleri Fakültesinin Adının Su Ürünleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/3644 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika KrallığıYetkili MakamlarıArasında Karapara Aklama veya Terörizmin Finansmanıile İlgili Finansalİstihbarat Değişimindeİşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası||nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2012/3648 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Doğrudan Merkeze BağlıTaşra TeşkilatıOlarak Bursa, İstanbul ve İzmirİllerinde Birer Adet Altyapıve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü KurulmasıHakkında Karar 2012/3665 Gaziantep İli, Şahinbeyİlçesinde Bulunan BazıAlanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanıİlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3671 Milli Eğitim BakanlığıYönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2012/3672 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali SuçlarıAraştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Malezya Merkez BankasıArasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanıileİlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe KonulmasıHakkında Karar 2012/3673 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali SuçlarıAraştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanıileİlgili Finansal İstihbarat Değişimindeİşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe KonulmasıHakkında Karar 2012/3674 Batman İli, Beşiriİlçesi, Merkez Bucağı,Örmegöze Köyü, Karatepe Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak, AynıAdla Bağımsız Köy OlmasıHakkında Karar, —Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret BakanıHayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere —Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıMehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, —Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —HaliçÜniversitesiÖn Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
09.09.2012, Number of issue: 28406
- Resolution 2012/3628 on the Ratification of the Agreement in the Field of Environmental Protection that was Signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Kyrgyz Republic, Resolution 2012/3399 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Kocak Regulator and Hydroelectric Power Station and Energy Transmittal Lines of the in the District of Camoluk of the Province of Giresun , Resolution 2012/3517 on the Announcement of Some Areas in the District of Karabaglar of the Province of Izmir as “Uzundere Neighborhood Urban Transformation and Development Zone” ,Resolution 2012/3544 on Opium Capsule and Seed Purchases and Sales ,Resolution 2012/3547 on the Designation of Some Areas in the District of Yenimahalle of the Province of Ankara as Ataturk Orman Ciftligi Zoo Renewal Areas Resolution on the Repeal of the Resolution 2012/3255 of the Council of Ministers, which is dated 24.5.2012, Pertaining to Granting of 30-day Visa Exemption to the Citizens of Thailand, who are Holders of Any Type of Passport, at every Entry, for their Touristic Trips to our Country for a Total Time of Stay which Does not Exceed 90 Days within 180 Days , Resolution 2012/3577 on the Principles Pertaining to the Tenders that would be Called by the Ministry of Family and Social Policies under Subparagraph “f” of the 3rd Article of Public Tenders Law 4737 , Resolution 2012/3596 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Lalapasa DC-Dombay KOK Energy Transmittal Lines of the Hydroelectric Power Station in the District of Lalapasa of the Province of Edirne , Resolution 2012/3597 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the General Directorate of the State Hydraulic Works under the Scope of Elevation of Mehmetli Dam Project , Resolution 2012/3598 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the General Directorate of the State Hydraulic Works for the Construction of Naipkoy Dam under Tekirdag Potable Water Project Resolution 2012/3600 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Ministry of Transportation Maritime and Communication with the Purpose of the Construction of Kemalpasa Logistics Village , Resolution 2012/3601 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Ministry of Transportation Maritime and Communication with the Purpose of the Building of the Energy Transmittal Lines that are Needed to Enable Commissioning of Sirnak and Bingol Airports Resolution 2012/3602 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the General Directorate of the State Railways of the Republic of Turkey under the Scope of the Project for the Construction of Irmak-Karabuk-Zonguldak Signaling, Electrification, Telecom Facilities, and for the Renewal of the Infrastructure Resolution 2012/3603 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties, which are Needed for the Displacement of the Sections of Ankara-Sivas-Kars Railways that would Remain under the Reservoir Because of the Construction of Bagistas Dam in the Province of Erzincan, by the General Directorate of the State Railways of the Republic of Turkey Resolution 2012/3604 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the General Directorate of the State Hydraulic Works with the Purpose of the Implementation of “Amik-Afrin (Reyhanlı Dam and Irrigation” Project Resolution 2012/3608 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the General Directorate of the State Hydraulic Works with the Purpose of the “Construction of the 2nd Section of the 2nd Phase of the Main Conveyance Line of Izmir Potable Water [Line]” Resolution 2012/3609 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Natural Gas Combined Cyle Power Plant in the District of Erzin of the Province of Hatay Resolution 2012/3610 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Sirnak Hydroelectric Thermal Power Station in the Central District of the Province of Sirnak Resolution 2012/3612 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Gevne-Karapinar Hydroelectric Power Station in the District of Alanya of the Province of Antalya Resolution 2012/3613 on the Identification of the Validity Dates of Some Agreements Resolution 2012/3616 on Payment of the Prices of the Movable and Immovable Properties as well as of the Vehicles that are Handed Over to the Ministry of Health by the Social Security Organization Resolution 2012/3653 on the Announcement of Some Areas in the Central District of the Province of Bingol as Transformation and Development Zone, - Note on the temporary representation of the Ministry of Family and Social Policies by the Ministry of Education Omer DINCER - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Finance by European Union Minister Egemen BAGIS, Regulation 2012/3526 on the Repeal of the Regulation of the National Poplar Commission of Turkey Regulation 2012/3540 on the Amendment of the Appointment and Relocation Regulation for the Members of Security Services Class - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Summer Regulation of Uludag University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Uludag University 2012/3628 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaÇevre Koruma Alanındaİşbirliği Anlaşması’nın OnaylanmasıHakkında Karar, 2012/3399 Giresun İli, Çamolukİlçesinde Tesis Edilecek Koçak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Enerji Nakil Hattının YapımıAmacıyla Bazı Taşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3517 İzmir İli, Karabağlarİlçesinde Bulunan BazıAlanların“Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3544 HaşhaşKapsülü ve Tohumu Alımıve SatımıHakkında Karar 2012/3547 Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan BazıAlanların Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme AlanıOlarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar 2012/3551 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Tayland Vatandaşlarına, Türkiye’ye YapacaklarıTuristik AmaçlıSeyahatlerde Türkiye’de KalışSüreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Her Girişlerinde 30 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanmasıve 24/5/2012 Tarihli ve 2012/3255 SayılıBakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar 2012/3577 Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıTarafından 4734 SayılıKamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacakİhalelereİlişkin Esaslar Hakkında Karar 2012/3596 Edirne İli, Lalapaşaİlçesinde Tesis Edilecek Lalapaşa DM-Dombay KÖK Enerji Nakil Hattının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3597 Mehmetli BarajıYükseltilmesi Projesi Kapsamında BazıTaşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3598 Tekirdağİçmesuyu Projesi Kapsamındaki Naipköy Barajının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3600 Kemalpaşa Lojistik Köyünün YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıTarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3601 Şırnak ve Bingöl Havaalanlarının Hizmete Açılabilmesiİçinİhtiyaç Duyulan Enerji Nakil Hatlarının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıTarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3602 Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Telekom Tesisi Yapımıve Altyapıİyileştirilmesi Projesi Kapsamında BazıTaşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3603 Ankara-Sivas-Kars Demiryolu Hattının, Erzincan İlindeİnşa Edilen Bağıştaş1 Barajının YapımıNedeniyle Baraj Gölü Altında Kalacak Olan Kısımlarının Deplase Edilmesi Amacıylaİhtiyaç Duyulan Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3604 “Amik-Afrin (ReyhanlıBarajıve Sulaması)”Projesinin YapımıMaksadıyla BazıTaşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3608 “İzmir İçmesuyu 2. Merhale İsale Hattı2. Kısımİnşaatı”nın YapımıMaksadıyla BazıTaşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3609 Hatay İli, Erzin İlçesinde Tesis Edilecek Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3610 Şırnak İli, Merkez İlçesinde Tesis Edilecek Şırnak Termik Santralının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3612 Antalya İli, Alanya İlçesinde Tesis Edilecek Gevne-Karapınar Hidroelektrik Santralinin YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3613 BazıAnlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar 2012/3616 Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) Tarafından Sağlık Bakanlığına Devredilen Taşınır, Taşınmaz ve Taşıtların Bedellerinin Hazine Tarafından Karşılanmasına Dair Karar 2012/3653 Bingölİli, Merkez İlçesinde Bulunan BazıAlanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanıİlan Edilmesi Hakkında Karar, — Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER||in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği BakanıEgemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, 2012/3526 Türkiye Millî Kavak Komisyonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 2012/3540 Emniyet Hizmetleri SınıfıMensuplarıAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — UludağÜniversitesiÖnlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — UludağÜniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
08.09.2012, Number of issue: 28405
- Resolution 2012/3523 on the Approval of the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Iran Pertaining to the Joint Use of the Land Border Crossing Points of Esendere and Sero Resolution 2012/3565 on ther Ratification of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the United States of America Pertaining to the Host Nation Support that would be Provided During Exercise Anatolian Falcon 2012 that would be Conducted in Turkey Resolution 2012/3678 Pertaining to the Ratification of the Founding Agreement of the International Anti-Corruption Academy, Resolution 2012/3263 on the Foundation of Adiguzal Professional College in the Province of Istanbul by Adiguzel Training Culture Research Cooperation and Health Foundation Resolution 2012/3512 on the Designation of ICDAS Irun and Steel Plant||s Customs Checkpoint as the Permanent Passenger Entrance-Exit Marine Border Checkpoint Resolution 2012/3514 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Silopi Hydroelectric Thermal Power Station in the District of Silopi of the Province of Sirnak Resolution 2012/3527 on the Foundation of Faculties and Colleges under Some Higher Education Institutions Resolution 2012/3533 Pertaining to the Allotment of Some Positions at the General Directorate of the State Railways of the Republic of Turkey , Resolution 2012/3534 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the General Directorate of the State Hydraulic Works for the Construction of Section 2 of of the Feeding Canal Silvan Dam (Silvan Tunnel) of “Sivan 1st Phase Project of GAP (Southeastern Anatolia Project)” Resolution 2012/3536 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Zincirli Hydroelectric Power Station in the Districts of Manavgat and Serik of the Province of Antalya Resolution 2012/3537 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Transmittal Lines of Cobanli Hydroelectric Power Station in the Provinces of Sivas and Erzincan Resolution 2012/3538 Pertaining to the Designation of Some Places as “Implementation Areas” Resolution 2012/3539 Pertaining to Arrangement to be Done in the Provincial Organization of the Ministry of Culture and Tourism Resolution 2012/3548 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Angutlu Hydroelectric Power Station in the District of Dereli of the Province of Giresun Resolution 2012/3549 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building the Energy Transmittal Lines that would Connect Tuzkoy Hydroelectric Power Station Project that would be Implemented in the Central District and in the District of Gulsehir of the Province of Nevsehir to the National Electricity System Resolution 2012/3562 on Changing [the Status] of Police Headquarters of the Provincial Organization of the General Directorate of Police in Some Districts to District Police Directorates Resolution 2012/3572 on Extension of the Period During which Improvement Allowance is Paid to Teaching Staff that Serve at the Province of Van and its Vicinity, because of the Earthquake that had Occurred There Resolution 2012/3573 Pertaining to Authorization of the Ministry of Environment and City Planning for the Project Implementations in Some Areas in the the Province of Istanbul Resolution 2012/3574 on Announcement of Some Areas as Industrial Zones Resolution 2012/3579 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building the Energy Transmittal Lines of Timarli Hydroelectric Power Station and Cankiri TM-Bayan KOK-Bayat KOK-Corum II TM, which would be Constructed in the Central District and the District of Kizilirmak of the Province of Cankiri Resolution 2012/3595 on the Amendment of the Resolution on the Determination of the Conditions Pertaining to Taking Over of the Inner-City Rail Transportation Systems, Subways and the Facilities that are Associated with Them by the Ministry of Transportation, and to their Handing Over Following Completion, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Transportation, Maritime and Communications by the Minister of Energy and Natural Resources Taner YILDIZ, - Resolutions of Appointment to the Ministries of Family and Social Policies, Science Industry and Technology, Food Agriculture and Husbandry, Culture and Tourism, National Education, Forestry and Water Works, and Transportation Maritime and Communications, Regulation 2012/3682 Pertaining to Having the Training and Education Facilities Constructed in Exchange for Lease Rights, and to Having the Services and Areas other than Those for Training and Education Renovated in Exchange for Operation Rights - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Keeping the Records of and Surveillance of Plant Protection Products that are Used for Plant Protection - Disciplinary Supervisors Regulation of the Ministry of Forestry and Water Works - Regulation on the Amendment of the Contracted Personnel’s Personal Records Managers Regulation of General Directorate of Mechanical and Chemical Industry Cooperation, - General Communiqué on Tax Procedure Law (Series N.375) 2012/3523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İranİslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma’nın OnaylanmasıHakkında Karar 2012/3565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’de Yapılacak Anadolu Şahini-2012 TatbikatıSırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın OnaylanmasıHakkında Karar 2012/3678 UluslararasıYolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşması’nın OnaylanmasıHakkında Karar, 2012/3263 Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık VakfıTarafındanİstanbulİlinde Adıgüzel Meslek Yüksekokulu KurulmasıHakkında Karar 2012/3512 İÇDAŞDemir Çelik FabrikasıGümrük Kapısının Daimi Yolcu Giriş-ÇıkışDeniz Hudut KapısıOlarak Tespiti Hakkında Karar 2012/3514 Şırnak İli, Silopi İlçesinde Tesis Edilecek Silopi Termik Santralinin YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3527 BazıYükseköğretim Kurumlarına BağlıOlarak Fakülte ve Yüksekokul KurulmasıHakkında Karar 2012/3533 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait BazıKadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar 2012/3534 “Silvan I. Merhale (GAP) Projesi”Kapsamındaki Silvan Barajıİletim Kanalı2. Kısım (Silvan Tüneli)İnşaatının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3536 Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçelerinde Tesis Edilecek Zincirli Hidroelektrik Santralinin YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3537 Sivas ve Erzincan İl Sınırlarıİçerisinde Tesis Edilecek Olan ÇobanlıHidroelektrik Santraline Ait Enerji Nakil Hattının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3538 BazıYerlerin “Uygulama Alanı”Olarak Tespiti Hakkında Karar 2012/3539 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme YapılmasıHakkında Karar 2012/3548 Giresun İli, Dereli İlçesinde Tesis Edilecek Angutlu Hidroelektrik Santralinin YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3549 Nevşehirİli, Merkez ve Gülşehirİlçelerinde Tesis Edilecek Tuzköy Hidroelektrik Santrali Projesini, Ulusal Elektrik Sistemine Bağlayacak Enerji Nakil Hattının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3562 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazıİlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar 2012/3572 Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen GeliştirmeÖdeneğinin 14/7/2013 Tarihine Kadar UzatılmasıHakkında Karar 2012/3573 İstanbul İlinde Bulunan BazıAlanlarda Gerçekleştirilecek Proje UygulamalarıKapsamındaÇevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar 2012/3574 BazıAlanların Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar 2012/3579 Çankırıİli, Merkez ve Kızılırmakİlçelerinde Tesis Edilecek TımarlıHidroelektrik Santrali ile ÇankırıTM-Bayan KÖK-Bayat KÖK-Çorum II TM Enerji Nakil Hattının YapımıAmacıyla BazıTaşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar 2012/3595 Şehir İçi RaylıUlaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınmasıve TamamlanmasınıMüteakip Devri ile İlgiliŞartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik YapılmasıHakkında Karar, — Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıTaner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, 2012/3682 EğitimÖğretim Tesislerinin Kiralama KarşılığıYaptırılmasıile Tesislerdeki EğitimÖğretim Hizmet AlanlarıDışındaki Hizmet ve Alanlarınİşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik — Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulmasıve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Orman ve Su İşleri BakanlığıDisiplin Amirleri Yönetmeliği — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)
Content   Order
07.09.2012, Number of issue: 28404
- Resolution 2012/3583 on Appointments to the Vacant Representation Offices of the General Assembly of the Press and Announcements Agency Resolution 2012/3593 Pertaining to the Urgent Expropriation of Some Real Properties in the District of Patnos of the Province of Agri, by Agri Ibrahim Cecen University Resolution 2012/3642 Pertaining to Changing of the Name of the Faculty of Medicine of the Presidency of Zirve University as Emine-Bahaeddin Nakiboglu Faculty of Medicine, - Resolution on the Appointment of Prof. Dr. Irfan ASLAN as the President of Agri Ibrahim Cecen University (No: 2012/42) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ as the President of Ardahan University (No: 2012/43) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Mehmet DUMAN as the President of Artvin Coruh University (No: 2012/44) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Ramazan KAPLAN as the President of Bartın University (No: 2012/45) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Abdüsselam ULUCAM as the President of Batman University (No: 2012/46) - Resolution on the Appointment of Prof. Dr. Gokhan BUDAK as the President of Bayburt University (No: 2012/47) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Giyasettin BAYDAS as the President of Bingol University (No: 2012/48) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Mahmut DOGRU as the President of Bitlis Eren University (No: 2012/49) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Ali Ibrahim SAVAS as the President of Cankiri Karatekin University (No: 2012/50) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Ihsan GUNAYDIN as the President of Gumushane University (No: 2012/51) - Resolution on the Appointment of Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN as the President of Hakkari University (No: 2012/52) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Ibrahim Hakki YILMAZ as the President of Igdir University (No: 2012/53) - Resolution on the Appointment of Prof. Dr. Sabri GOKMEN as the President of Karamanoglu Mehmetbey University (No: 2012/54) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Mustafa AYKAC as the President of Kirklareli University (No: 2012/55) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Ismail GUVENC as the President of Kilis 7 Aralik University (No: 2012/56) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY as the President of Mardin Artuklu University (No: 2012/57) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Nihat INANC as the President of Mus Alparslan University (No: 2012/58) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Filiz KILIC as the President of Nevsehir University (No: 2012/59) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Orhan BUYUKALACA as the President of Ardahan University (No: 2012/60) - Resolution on the Appointment of Prof. Dr. Murat ERMAN as the President of Siirt University (No: 2012/61) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Ali AKMAZ as the President of Sirnak University (No: 2012/62) - Resolution on the Re-appointment of Prof. Dr. Durmus BOZTUG as the President of Tunceli University (No: 2012/63) - Resolution on the Appointment of Prof. Dr. Mehmet Niyazi ERUSLU as the President of Yalova University (No: 2012/64) - Resolution 2012/3591 On The Appointment of Mehmet Ali AKBEN to the Vacant Seat of Membership of the Saving Deposits Insurance Funda - Resolutions of Appointment to the Ministries of European Union, Science Industry and Technology, Labor and Social Security, Foreign Affairs, Food Agriculture and Husbandry, and Interior Affairs, Regulation 2012/3541 on the Amendment of the General Regulation Pertaining to the Principles on Promotion and Change of Tit in Public Institutions and Establishments - Regulation 2012/3679 on the Amendment of the Regulation on the Appointment of the State Officials by Change of Place - Archive Services Regulation of the Ministry of Foreign Affairs - Regulation on the Amendment of Futures and Options Market Regulation - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Principles of Establishment and Operations of Futures and Options Markets - Regulation on the Amendment of the Student Matriculation Regulation of Abant Izzet Baysal University - Training-Education and Examinations Regulationof Abant Izzet Baysal University - Postgraduate Training-Education and Examinations Regulation of Artvin Coruh University - Two-Years and Honors Degree Training-Education Regulation of Bitlis Eren University - Palliative Care Researches Application and Research Center Regulation of Dokuz Eylul University - Sleep and Conscious State Technology Application and Research Center Regulation of Dokuz Eylul University - Advanced Biomedical Metrology and Calibration Application and Research Center Regulation of Dokuz Eylul University - Regulation on the Amendment of the Two-Year Degree Training-Education Regulation of Pamukkale University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training and Education Regulation of Pamukkale University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Pamukkale University 2012/3583 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Temsilciliklere Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar 2012/3593 Ağrı İli, Patnos İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3642 Zirve Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Tıp Fakültesinin Adının Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar, — Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. İrfan ASLAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/42) — Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Ramazan KORKMAZ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/43) — Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Mehmet DUMAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/44) — Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Ramazan KAPLAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/45) — Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/46) — Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Gökhan BUDAK’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/47) — Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Gıyasettin BAYDAŞ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/48) — Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Mahmut DOĞRU’nun Atanmasına Dair Karar (No: 2012/49) — Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Ali İbrahim SAVAŞ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/50) — Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. İhsan GÜNAYDIN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/51) — Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ebubekir CEYLAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/52) — Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/53) — Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Sabri GÖKMEN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/54) — Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Mustafa AYKAǒın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/55) — Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. İsmail GÜVENǒin Atanmasına Dair Karar (No: 2012/56) — Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Serdar Bedii OMAY’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/57) — Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Nihat İNANǒın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/58) — Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Filiz KILIǒın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/59) — Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Orhan BÜYÜKALACA’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/60) — Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Murat ERMAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/61) — Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Ali AKMAZ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/62) — Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Durmuş BOZTUĞ’un Atanmasına Dair Karar (No: 2012/63) — Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. Mehmet Niyazi ERUSLU’nun Atanmasına Dair Karar (No: 2012/64) 2012/3591 Boş Bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali AKBEN’in Atanmasına Dair Karar — Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, 2012/3541 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 2012/3679 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği — Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği — Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Dokuz Eylül Üniversitesi Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Pamukkale Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
06.09.2012, Number of issue: 28403
- Resolution 2012/3571 Pertaining to Changes to the Withholding Ratios in Income Tax Law 193 Supplementary Resolution 2012/3592 on Importation Regime, - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Ali BABACAN by the Minister of Finance Mehmet SIMSEK - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Customs and Trade by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN, - Resolutions of Appointment to the Prime Ministry and to the Ministries of Energy and Natural Resources, Youth and Sports, Food Agriculture and Livestock, Customs and Trade, Culture and Tourism, Finance, National Education, National Defense, Forestry and Water Affairs, and Health, - Resolution Pertaining to Changing of Administrative Affiliation, - Communiqué on Keeping the Records of the Devices that Contain Electronic Identification Details, - Banking Regulation and Supervision Agency’s Resolution 4919 of 31.8.2012 2012/3571 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2012/3592 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, — Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar, — Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ, — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 4919 Sayılı Kararı
Content   Order
05.09.2012, Number of issue: 28402
- Note on the Temporary Representation of the Ministry Culture and Tourism by Minister of Development Cevdet YILMAZ, - Regulation Pertaining to the Formation and Operational Procedures and Principles of Environment and City Planning Council Workgroups - Press, Public Relations and Publications Regulations of the Ministry of Development - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Introduction of Training and Education Programs Jointly with the Higher Education Institutes at Abroad which are Associated with the [Local] Higher Education Institutes - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Akdeniz University, - Resolution 2012/124 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/125 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/126 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/127 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/128 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/129 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/130 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/131 of 31.8.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 197 of the General Meeting of 29.8.2012on the Amendment of the Resolution 67 of 15.2.1977 Pertaining to the Announcements and Advertisements that would be Published as per Law 197 on the Establishment of Press Announcements Agency and the Periodicals in which they would be Published — Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Çevre ve Şehircilik Şûrası ile Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik — Kalkınma Bakanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği — Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/124 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/125 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/126 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/127 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/128 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/129 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/130 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/131 Sayılı Kararı — Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 29/8/2012 Tarihli ve 197 Sayılı Genel Kurul Kararı
Content   Order
05.09.2012, Number of issue: 28402
- MÜKERRER - Communiqué Pertaining to National Professional Standards — Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Content   Order
04.09.2012, Number of issue: 28401
- Resolution of the High Council of Judges and Public Prosecutors, - Regulation Pertaining to the Family Consultancy Centers that would be Opened by Real Persons and Private Law Legal Persons as well as by Public Institutions and Establishments - Regulation on the Amendment of the Entrance to and Training–Education Regulation of the Security Units Faculty of the Presidency of the Police Academy - Judicial and Legal Aid Regulation of the General Directorate of Highways - Regulation on the Amendment of the Numbering Regulation, - The List of Investment Incentive Certificates for the Month of July of the Year 2012 - The List of Incentive Certificates that Have Been Annulled the Month of July of the Year 2012 - Communiqué on Supporting Economic Agricultural Investments under the Program for Supporting Rural Development Investments (N.2012/64) - General Communiqué of Customs (Customs Transactions) (Series N. 97) — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı, — Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği — Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği — Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi — 2012 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi — Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/64) — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)
Content   Order
03.09.2012, Number of issue: 28400
- The Main Regulation of Canik Basari University, — Canik Başarı Üniversitesi Ana Yönetmeliği
Content   Order
02.09.2012, Number of issue: 28399
- Resolution 2012/3590 on the Implementation of Tariff-Rate Quotas of the General Directorate of Turkish Grain Board for Wheat, Barley and Corn Imports, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Family and Social Policies by Minister of Health Recep AKDAG - Note on the Temporary Representation of Ministry of Environment and City Planning by Forestry and Water Affairs Minister Veysel EROGLU - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Energy and Natural Resources by the Minister of European Union Egemen BAGIS -Note on the temporary representation of the Youth and Sports by the Minister of Labor and Social Security Faruk CEVIK, - Regulation on Designation for Open Penal Enforcement Institutions 2012/3589 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2012/3590 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, — Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Content   Order
01.09.2012, Number of issue: 28398
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Science, Industry and Technology by the Minister of National Education Omer DINCER, - Regulation on the Amendment of the Customs Reconciliation Regulation - Regulation on the Amendment of the Mobile Elementary Education Regulation of the Ministry of National Education, - Communiqué (Customs Brokerage) (Series No: 3) on the Amendment of the General Communiqué of Customs (Authorized Customs Transactions) (Series No: 2) - General Communiqué of Customs (Customs Transactions) (Series No: 96) - Employer’s Implementation Communiqué — Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3) — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) — İşveren Uygulama Tebliği
Content   Order
08.08.2012, Number of issue: 28378
- Resolution 2012/3450 on the Ratification of the International Military Training Cooperation Agreement that was Signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Kingdom of Bahrain Resolution 2012/3505 on the Ratification of the Installment Sale Agreement for the Loan that Is Obtained from the Islamic Development Bank with the Purpose of Financing the Procurement of High-Speed Train Set for Ankara-Konya High-Speed Railway Line that is Carried out by the General Directorate of State Railways of Turkey, Resolution 2012/3482 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Sucati Hydroelectric Power Station in the Province of Karabuk Resolution 2012/3483 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority for the Construction of the Canta Wind Energy Power Station (RES) in the Province of Istanbul Resolution 2012/3484 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Ayvali (Coruh) Hydroelectric Power Station in the Provinces of Erzurum and Artvin Resolution 2012/3485 on Urgent Expropriation of Somme Immovable Properties in the Neighborhood of Gazipasa of the District of Sapanca of the Province of Sakarya, by the Municipality of Sapanca, under the Scope of the Urban Transformation and Development Project Resolution 2012/3491 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Natural Gas Distribution System in the District of Fatsa of the Province of Ordu, and the District of Carsamba of the Province of Samsun Resolution 2012/3492 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority, with the Purpose of Building the Energy Transmittal Line between the Production by Wind Energy Facility in Madranbabdagi-Topcamtepe-Kayaliktepe-Madranbabatepe Location and Cine TM OG Route in the District of Cine of the Province of Aydin Resolution 2012/3493 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Gozdere II Hydroelectric Power Station in the Province of Burda Resolution 2012/3494 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Saray Hydroelectric Power Station in the District of Iyıdere of the Province of Rize, and the District of Of of the Province of Tranzon Resolution 2012/3495 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Arakli-3 Regulator and Hydroelectric Power Station in the Province of Trabzon Resolution 2012/3498 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Natural Gas Distribution System in the District of Antakya of the Province of Hatay Resolution 2012/3500 on the Announcement of Some Areas in the Central District of the Province of Cankiri as Transformation and Development Zone Resolution 2012/3501 on the Announcement of Some Areas in Boundaries of Neighborhood of Karatas of the District of Izmit of the Province of Kocaeli, as Urban Transformation and Development Project Zone Resolution 2012/3502 on the Announcement of Some Areas in Boundaries of Neighborhood of Yenimahalle and Arizli of the District of Izmit of the Province of Kocaeli, as Urban Transformation and Development Project Zone Resolution 2012/3503 on the Announcement of Some Areas in the Neighborhood Sehit Orhan Gok of the District of Kadirli of the Province of Osmaniye, as Urban Transformation and Development Project Zone Resolution 2012/3508 on the Announcement of Some Areas in the Cinarli Neighborhood of the District of Derince of the Province of Kocaeli, as Urban Transformation and Development Project Zone Resolution 2012/3509 on the Announcement of Some Areas in the yenikent Neighborhood of the District of Derince and Yavuz Sultan Selim Neighborhood of the District of Korfez of the Province of Kocaeli, as Urban Transformation and Development Project Zone Resolution 2012/3510 on the Announcement of Some Areas in the Guzeller Neighborhood of the District of Gebze of the Province of Kocaeli, as Urban Transformation and Development Project Zone, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Foreign Affairs by the Minister of Energy and Natural Resources Taner YILDIZ - Note on the Temporary Representation of the Ministry of National Education by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN, - Regulation on the Amendment of the Insurance Business Training Center Regulation - Regulation on the Amendment of the Implementation Regulation of Free Zones - Customs and Trade Expertise Regulation - Regulation Pertaining to Sending of the Ministry Of Development Personnel to Abroad for Training - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles Pertaining to Tax Audit - Turkish [Language] Education Application and Research Center Regulation of Kastamonu University - Two-Years and Honors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Selcuk University, - Communiqué on the Price Increase Rates that would Apply to Project and Controlling Works, 2012/3450 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/3505 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Hattının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Yüksek Hızlı Tren Seti Temininin Finansmanı Amacıyla İslam Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Krediye İlişkin Taksitli Satış Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar, 2012/3482 Karabük İlinde Tesis Edilecek Suçatı Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3483 İstanbul İlinde Rüzgar Enerjisine Dayalı Olarak Tesis Edilecek Çanta RES’in Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3484 Erzurum ve Artvin İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Ayvalı (Çoruh) Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3485 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Sapanca Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3491 Ordu İli, Fatsa İlçesi ile Samsun İli, Çarşamba İlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3492 Aydın İli, Çine İlçesi, Madranbabadağı-Topçamtepe-Kayalıktepe-Madranbabatepe Mevkiinde Kurulacak Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi ile Çine TM OG Bara Güzergahı Arasında Kurulacak Olan Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3493 Bursa İlinde Tesis Edilecek Gözede II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3494 Rize İli, İyidere İlçesi ile Trabzon İli, Of İlçesinde Tesis Edilecek Saray Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3495 Trabzon İlinde Tesis Edilecek Araklı-3 Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3498 Hatay İli, Antakya İlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3500 Çankırı İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3501 Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3502 Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenimahalle ve Arızlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3503 Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Şehit Orhan Gök Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3508 Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3509 Kocaeli İli, Derince İlçesi, Yenikent Mahallesi ile Körfez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3510 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar, — Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği — Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik — Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, — Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
Content   Order
08.08.2012, Number of issue: 28378
- MÜKERRER - Resolution 2012/3344 on the Ratification of the Implementation Agreement between the Defense Forces of Finland, the Defense Forces of Hungary, Armed Forces of Sweden and on behalf of the Government of the Republic of Turkey, Turkish Armed Forces, Pertaining to their Contribution to the Liaison and Observation Teams (LOT) of the Kosovo Force (KFOR) Law 2012 Pertaining to the Ratification of Annex 8 of the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods, that is Titled “Facilitating Border Crossing Procedures for International Road Transport” Resolution 2012/3346 our Accession to the “Convention of Highway Traffic” and to “European Agreement Supplementing the 1968 Convention on Highway Traffic” with Reservation Resolution 2012/3403 on the Ratification of Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Pertaining to Fight against Smuggling by Sea, with Declarations and Reservations Resolution 2012/3405 on the Ratification of the Air Transportation Agreement that was Signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Islamic Republic of Afghanistan Resolution 2012/3451 on our Accession to the International Agreement for the Transportation of Food Items and to the Agreement that would Be Used in These Transportation Activities Resolution 2012/3454 on the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Macedonia, regarding to the Travel Conditions of the Citizens of the Two Countries Resolution 2012/3456 on the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Georgia Regarding to Cooperation in the Fight against Crime Law 2012/3464 on the Ratification of the Memorandum of Understanding Regarding Cooperation between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Turkey in the Field of Energy and Mineral Resources Resolution 2012/3465 on the Ratification of the Air Transportation Agreement that was Signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Macedonia 2012/3344 Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Macaristan Savunma Kuvvetleri, İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Namına Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Kosova Gücündeki (KFOR) Merkez Müşterek Bölgesel Birliği ve İrtibat ve İzleme Timlerine (LOT) Yaptıkları Katkılarla İlgili Uygulama Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/3345 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin, “Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması” Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanması Hakkında Karar 2012/3346 “Karayolu Trafiği Konvansiyonu” ile “1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonunu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşması”na, Konvansiyona Çekince Konulmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar 2012/3403 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması’nın Çekince ve Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar 2012/3405 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/3451 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar 2012/3454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Her İki Ülke Vatandaşlarının Seyahat Şartlarına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/3456 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Suçla Mücadelede İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/3464 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/3465 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
Content   Order
07.08.2012, Number of issue: 28377
- Regulatory Statute on the Amendment of the Regulatory Statute of the Audit Department of the Ministry of Culture and Tourism Regulatory Statute 2012/3474 on the Repeal of Regulatory Statute on Serving of Notices Regulatory Statute 2012/3488 on the Repeal of the Regulatory Statute of the Audit Committee of the Ministry of Industry and Trade, Resolution 2012/3489 on the Verification of the Validity Dates of Some Agreements, - Note on the Temporary Representation of the Ministry Youth and Sports by Deputy Prime Minister Bulent ARINC, - Resolution on an Appointment to the Ministry of Internal Affairs, - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/50) - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/15) - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/17) - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/19) - Resolution 2012/120 of 6.8.2012 of the Supreme Council of Privatization 2012/3469 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük 2012/3474 Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 2012/3488 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, 2012/3489 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar, — Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/50) — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/15) — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/17) — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/19) — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/8/2012 Tarihli ve 2012/20 Sayılı Kararı
Content   Order
06.08.2012, Number of issue: 28376
- Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Revolving Fund Operations in and the Availability of Their Services to Some Military Hospitals - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Revolving Fund Enterprises of the Institutions of the Ministry of National Defense, and of the Army, Navy and Air Force Commands - Innovative Food Technologies Development Research and Application Center Regulation of Abant Izzet Baysal University - Two-Years and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Adiyaman University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Bartin University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Veterinary of Harran University - Summer School Regulation of Izmir High Technology Institute - Postgraduate Degree Training-Education and Examinations Regulation of Nigde University — Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliği — Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Content   Order
05.08.2012, Number of issue: 28375
- Resolution 2012/3233 on the Coordination Offices of the Ministry of Youth and Sports at Abroad Resolution 2012/3425 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Municipality of Aziziye, under the Scope of Urban Transformation and Development Project, which are Carried out in the District Aziziye of the Province of Erzurum Resolution 2012/3426 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Umutlu Hydroelectric Power Station in the Province of Canakkale Resolution 2012/3428 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties that are Under the Scope of Wastewater Treatment Facility and the Collector Lines Project of Sanliurfa Municipality Resolution 2012/3429 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the General Directorate of the State Hydraulic Works for the Construction of Adatepe Dam under Adatepe Project Resolution 2012/3432 Pertaining to the Procedures and Principles on Setting up and Operation of the Capital of Turkish World Agency and its Organs Resolution 2012/3433 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Irmak Hydroelectric Power Station in the District of Catalpinar of the Province of Ordu Resolution 2012/3434 on the Announcement of the Area in the District of Gaziemir of the Province of Izmir as “Aktepe and Emez Neighborhoods Urban Transformation and Development Zone” Resolution 2012/3435 on the Announcement of Some Areas in Necati Uza, Yenice and Hatay Neighborhoods of the District of Bayindir of the Province of Izmir, as Urban Transformation and Development Zones Resolution 2012/3436 on the Announcement of Some Areas in the District of Torbali of the Province of Izmir as “Caybasi Yenimahalle Urban Transformation and Development Zone” Resolution 2012/3438 Pertaining to Arrangement to be Done in the Organization of the Ministry of Culture and Tourism at Abroad Resolution 2012/3441 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by Akdeniz Electricity Distribution Joint Stock Company with the Purpose of Building of the Energy Transmittal Lines that would be Laid in the Province of Antalya Resolution 2012/3442 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties in the Location of Tabakhane of the Central District of the Province of Usak by the Presidency of the Housing Development Fund Administration Resolution 2012/3443 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties in the Neighborhood of Serefiye of the Central District of the Province of Van by the Presidency of the Housing Development Fund Administration Resolution 2012/3444 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties in the Ziyaret Town of the District of Baykan of the Province of Siirt by the Presidency of the Housing Development Fund Administration Resolution 2012/3445 on the Foundation of Foreign Languages College under the Presidency of the Turgut Ozal University Resolution 2012/3446 Pertaining to Changing the Name of Erbaa Institute of Science of the Presidency of Gaziosmanpasa University as the Institute of Science Resolution 2012/3447 on the Foundation of the an Institute of Management under the Presidency of the Istanbul Sehir University Resolution 2012/3448 Pertaining to Changing of the Name of the Faculty of Engineering of the Presidency of Abdullah Gul University as the Faculty of Engineering and Natural Sciences Resolution 2012/3449 on the Foundation of Faculties and Colleges under Some Higher Education Institutions Resolution 2012/3461 on the Amendment of the Resolution on the Principles Pertaining to the Tenders that would be Called by the Ministry of National Defense under Subparagraph “b” of the 3rd Article of Public Tenders Law 4737 Resolution 2012/3463 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties that are Located in the Vicinity of the Historical Mucahit Mosque and Sifa Kuyusu in the District of Aydinlar of the Province of Siirt Resolution 2012/3466 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Kasimlar Dam and Hydroelectric Power Station in the District of Sutculer of the Province of Isparta, and in the District of Manavgat of the Province of Antalya Resolution 2012/3467 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Sucati I Regulator and Hydroelectric Power Station in the District of Almus of the Province of Tokat Resolution 2012/3468 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Tuzkoy Hydroelectric Power Station in the District of Gulsehir of the Province of Nevsehir Resolution 2012/3481 on the Repeal of the Regulation Pertaining to Exclusion of Value Added Tax of the Depreciable Assets when Calculating the Tax that would be Returned in Transactions that are Subject to Reduced Rates Resolution 2012/3496 Pertaining to the Implementation of Protective Measures in Imports of Low Density Polyurethane (AYPE) Resolution 2012/3506 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Pembelik Dam and Hydroelectric Power Station in the Province of Elazig Resolution 2012/3507 Pertaining to Authorization of the Ministry of Environment and City Planning for the Project Implementations in Some Areas in the District of Zeytinburnu of the Province of Istanbul, - Resolutions on Appointments to the Ministries of National Defense and Internal Affairs, - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Organization, Duties and Operation of the Units of Governor’s and District Governor’s Units - Regulation on the Amendment of the Distant Education Application and Research Center Regulation of Balikesir University - Training and Examinations Regulation of the Faculty of Medicine of Canakkale Onsekiz Mart University - Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Veterinary Dicle University - Turkish Music Application and Research Center Regulation of Gazi University - Regulation on the Amendment of the Main Regulation of Gazikent University - Regulation on the Amendment of the Physiotherapy and Rehabilitation Application and Research Center Regulation of Gazikent University - Regulation on the Amendment of the Emigration, Population and Employment Studies Application and Research Center Regulation of Gazikent University - Regulation on the Amendment of the Intercultural Dialogue and Training Application and Research Center Regulation of Gazikent University - Regulation on the Amendment of the Purchasing and Tenders Regulation of Gazikent University - Regulation on the Amendment of the Foreign Languages Training and Education Regulation of Gazikent University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Communiqué No: 2007/1) on Insurance Branches (No: 2012/1) - The List of Incentive Certificates for the Month of June of the Year 2012 - The List of Incentive Certificates that Have Been Annulled the Month of June of the Year 2012 2012/3233 Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Karar 2012/3425 Erzurum İli, Aziziye İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Aziziye Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3426 Amasya İlinde Tesis Edilecek Umutlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3428 Şanlıurfa Belediyesine Ait Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hatları Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3429 Adatepe Projesi Kapsamındaki Adatepe Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3432 Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Organlarının Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Karar 2012/3433 Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde Tesis Edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3434 İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Bulunan Bazı Alanların “Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3435 İzmir İli, Bayındır İlçesi Necati Uza, Yenice ve Hatay Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3436 İzmir İli, Torbalı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Alanın “Çaybaşı Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3438 Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 2012/3441 Antalya İlinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3442 Uşak İli, Merkez İlçesi, Tabakhane Mevkiinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3443 Van İli, Merkez İlçesi, Şerefiye Mahallesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3444 Siirt İli, Baykan İlçesi, Ziyaret Beldesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3445 Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/3446 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünün Adının Fen Bilimleri Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/3447 İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İşletme Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2012/3448 Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/3449 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar 2012/3461 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar 2012/3463 Siirt İli, Aydınlar İlçesindeki Tarihi Mücahit Camisi ve Şifa Kuyusu Çevresinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3466 Isparta İli, Sütçüler İlçesi ile Antalya İli, Manavgat İlçesinde Tesis Edilecek Kasımlar Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3467 Tokat İli, Almus İlçesinde Tesis Edilecek Suçatı I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3468 Nevşehir İli, Gülşehir İlçesinde Tesis Edilecek Tuzköy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3481 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar 2012/3496 Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 2012/3506 Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3507 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesinde Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar, — Millî Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik — Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği — Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Gazikent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gazikent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gazikent Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gazikent Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gazikent Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gazikent Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/1) — 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi — 2012 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
Content   Order
04.08.2012, Number of issue: 28374
- Resolution 2012/3386 on the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Saint Christopher (St. Kitts) and Nevis, Pertaining to Mutual Visa Exemption, Resolution 2012/3363 on the Foundation of Faculties and Colleges under Some Higher Education Institutions, - Resolution on Appointments to the Ministry of Food, Agriculture and Husbandry, Regulation on the Repeal of the Internal Regulation of the E.I.E. Administration - Regulation on the Amendment of the Audit Committee Regulation of the Prime Ministry - Regulation on the Type-Approval Regulation Pertaining to the Windshield Wiper and Washing Systems of Motor Vehicles (AB/1008/2010) - Regulation on the Implementation of the Law Pertaining to the Transformation of the Zones that are Under the Risk of Disaster - Regulation on the Repeal of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on the Units and Personnel of the Provincial Organization of the Undersecretariat of Foreign Trade - Regulation Pertaining to the Vegetable and Fruit Producers - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Continuation of the Graduates of the Two-Year Degree Programs of the Professional Higher Education Institutions and Open University to Bachelors Degree Programs, - Circular 2012/17 of the Prime Ministry Pertaining to Aid to Myanmar Campaign, - General Communiqué of Customs (Customs Transactions) (Series N. 94) - Communiqué on the Amendment of the Schedules Attached to the Regulation on the Appointment, Assessment and Relocation of Civilian Administration Supervisors (N. 2012/1) - General Communiqué on Motor Vehicles Tax (Series No: 41) 2012/3386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Christopher (St. Kitts) ve Nevis Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar, 2012/3363 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar, — Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararları, 2012/3414 E.İ.E. İdaresi Dahili Talimatnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1008/2010) — Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği — Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik — Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Myanmar Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) — Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2012/1) — Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41)
Content   Order
03.08.2012, Number of issue: 28373
- Resolution 2012/3340 on the Separation of Some Sub-Village Residential Areas in the Province of Sanliurfa, which according to Law 3083 on the Agricultural Reform Regarding the Planning of Irrigation Zones have been Declared as the “Application Zone”, from the Main Villages as Individual Villages Resolution 2012/3347 on the Foundation of the a College of Tourism and Hotel Management under the Presidency of Avrasya University Resolution 2012/3348 on Closing Down of the Faculty of the Engineering-Architecture of the Presidency of Cankaya University and Opening of a Faculty of Engineering and a Faculty of Architecture under the Same Presidency Resolution 2012/3354 on Extension of the Term of the Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration for 5 Years, after the Date of 6.11.2012 Resolution 2012/3358 on the Joining of Plots of Land in Some Places Resolution 2012/3362 on the Foundation of the a Polatli Faculty of Science-Literature under the Presidency of the Gazi University Resolution 2012/3394 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Greater City Municipality of Erzurum under the Scope of Urban Transformation and Improvement Projects, which are Carried out on the Province of the Greater City of Erzurum Resolution 2012/3411 Pertaining to the Coming into Force of the “Memorandum of Understanding on Cooperation on Exchange of Financial Information Pertaining to Money Laundering and Financing of Terrorism” Signed between the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Ministry of Finance of the Republic of Turkey and the Financial Intelligence Exchange Department of the Republic of Poland Resolution 2012/3421 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties in Anayurt, Gulseren and Yatikmusluk Neighborhoods of the District of Mamak of the Province of Ankara, by the Presidency of the Housing Development Fund, Resolution 2012/3459 on the Appointment of Ismail Hakki MUSA as the Ambassador of the Republic of Turkey to the Kingdom of Belgium Resolution 2012/3511 on the Assignment of Governors - Resolutions of Appointment to the Prime Ministry as well as to the Ministries of Economy, and Food Agriculture and Husbandry, - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Assignment of the Economy Ministry Personnel to the Permanent Posts at Abroad - Regulation on the Amendment of the Regulation on Turkish Food Pharmacopoeia – Substances and Materials that Contact Food - Regulation Pertaining to the Procedures for the Registration of the Businesses that Manufacture Substances and Materials that are in Contact with Food, and to Good Manufacturing Practices - Regulation Pertaining to the Amendment of the Police Organization’s Canteens Regulation - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Procedures and Principles Pertaining to the Establishment, Permission and Operations of Protection, Application and Audit Bureaus, Project Bureaus and Training Units - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Appointment of the State Officials of the Ministry of National Defense, Turkish General Staff and of the Commands of Forces by Replacement - Regulation on the Amendment of the Regulation on Privates - Regulation on the Amendment of the Dressing Regulation of the Game Protection Officials - Regulation on the Amendment of the Petroleum Market License Regulation - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Promotion and Change of Title of the Personnel of the General Directorate of Tea Enterprises - Regulation Pertaining to the Trees and Shrubs at Places other than Forests - Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Izmir Katip Celebi University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education Regulation of Namik Kemal University, - Resolution of Principle 52 of 17.7.2012 of the High Board of Preservation of Cultural Heritage, -Resolution on the Establishment of the Sector (No: 2012/49) -Resolution on the Establishment of the Sector (No: 2012/51) - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (No: 2012/18) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Number: 2005/1) Pertaining to the Statutory Reserves (Number: 2012/8) 2012/3340 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bazı Köy Altı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar 2012/3347 Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/3348 Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/3354 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Süresinin 6/11/2012 Tarihinden İtibaren 5 Yıl Uzatılması Hakkında Karar 2012/3358 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar 2012/3362 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/3394 Karaman İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Karaman Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3411 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Polonya Cumhuriyeti, Mali İstihbarat Genel Denetim Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2012/3421 Ankara İli, Mamak İlçesi, Anayurt, Gülseren ve Yatıkmusluk Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, 2012/3459 Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Hakkı MUSA’nın Merkeze Atanması Hakkında Karar 2012/3511 Vali Atamaları Hakkında Karar — Başbakanlık ile Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik — Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ve Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik — İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 17/7/2012 Tarihli ve 52 Sayılı İlke Kararı, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/49) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/51) — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/18) — Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/8)
Content   Order
02.08.2012, Number of issue: 2372
- Promotion and Change of Title Regulation of the Ministry of Economy Personnel - Regulation on the Repeal of the Summer Term Training and Education Regulation of Kirklareli University - Organ Transplantation Application and Research Center Regulation of Necmettin Erbakan University - Experimental Medicine Application and Research Center Regulation of Necmettin Erbakan University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training-Education and Examinations Regulation of Ordu University - Regulation on the Amendment of the Training and Education Regulation of the Faculty of Medicine of Ordu University - Regulation on the Amendment of State Conservatory Training and Education Regulation of Ordu University, - Communiqué on the Implementation of Supervision of Imports (N. 2012/3) - Resolution 2012/119 of 1.8.2012 of the Supreme Council of Privatization — Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği — Kırklareli Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Necmettin Erbakan Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/8/2012 Tarihli ve 2012/119 Sayılı Kararı
Content   Order
02.08.2012, Number of issue: 28372
- MÜKERRER - Resolution of Appointment to Deputy Prime Ministry, - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Bitlis Eren University — Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı, — Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Content   Order
01.08.2012, Number of issue: 28371
- Resolution 2012/3349 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Municipality of Kaman under the Scope of “Kaman City Center Transformation Project” that is Carried Out in the District of Kaman of the Province of Kirsehir , Resolution 2012/3350 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Demirci Regulator and Hydroelectric Power Station in the Province of Kastamonu , Resolution 2012/3359 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Soma Regulator and Hydroelectric Power Station in the Provinces of Kirikkale and Ankara , Resolution 2012/3360 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Gokbel I-II Hydroelectric Power Station in the Provinces of Isparta and Burdur Resolution 2012/3361 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Koprukale Regulator and Hydroelectric Power Station in the District of Yahsihan of the Province of Kirikkale Resolution 2012/3367 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the General Directorate of the Electricity Transmission Joint Stock Company Resolution 2012/3389 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Icdas Biga Thermal Power Station in the Province of Kastamonu Resolution 2012/3390 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Dagdelen Regulator and Hydroelectric Power Station in the Districts of Afsin, Elbistan and Goksun of the Province of Kahramanmaras Resolution 2012/3395 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Municipality of Pelitli, under the Scope of Urban Renovation Project, which is Carried out in the Central District of the Province of Trabzon Resolution 2012/3396 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the General Directorate of the State Hydraulic Works for the Construction of Cankiri-Koyunbaba Dam under the Scope of the Cankiri-Acicay 1st Phase Project Resolution 2012/3397 on the Urgent Expropriation of Places that are Needed for the Poles of the Energy Transmittal Lines that would be Built on Some Zones and on Creating Servitude Rights for the Suspension Clearance for the Lines, by the General Directorate of the Electricity Transmission Joint Stock Company Resolution 2012/3398 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority, with the Purpose of Building of Kandilli TM2-Kozlu Distribution Center (DC) Energy Transmittal Line (ETL) and Kandilli TM2-Boluncek ETL in the Central and Karadeniz Eregli Districts of the Province of Zonguldak Resolution 2012/3400 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Eglence I Hydroelectric Power Station in the Districts of Karaisali and Aladag of the Province of Adana Resolution 2012/3401 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Alabalik Regulator and Energy Transmittal Lines of the Hydroelectric Power Station in the District of Olur of the Province of Erzurum Resolution 2012/3407 Pertaining to the Implementation of Protective Measures in Imports of Nylon Yard Resolution 2012/3408 on the Amendment of the Year 2012 General Investment and Financing Program of the Public Enterprises and their Associated Companies Resolution 2012/3409 Pertaining to the Implementation of Protective Measures in Imports of Motorcycles Resolution 2012/3410 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Kandil Dam and Hydroelectric Power Station in the Districts of Ekinozu, Elbistan and Goksun of the Provinces of Kahramanmaras Resolution 2012/3419 Pertaining to the Implementation of Protective Measures in Imports of Motorcycles Resolution 2012/3422 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Agkolu Hydroelectric Power Station (HPS)-Elebey DC Energy Transmittal Lines of the Hydroelectric Power Station in the District of Olur of the Province of Erzurum Resolution 2012/3423 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Bekirli Thermal Power Station in the Province of Kastamonu Resolution 2012/3424 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Akdere Regulator and Hydroelectric Power Station in the District of Inegol of the Province of Bursa Resolution 2012/3439 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the Energy Market Regulatory Authority with the Purpose of Building of Eglence II Hydroelectric Power Station in the District of Karaisali of the Province of Adana, - Note on the Temporary Representation of the Ministry Foreign Affairs by Minister of Development Cevdet YILMAZ, Resolution 2012/3335 Pertaining to the Appointment of Some Ambassadors - Resolution on an Appointment to the Ministry of Environment and City Planning, - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Appointment, Promotion and Change of Title of the General Directorate of the General Directorate of Deed and Cadastre - Supreme Council of Ataturk Culture Language and Hospital Expertise Regulation - Preparatory Classes Training-Education and Examinations Regulation of the Foreign Languages College of Bursa Technical University - Distant Education Application and Research Center Regulation of Yildiz Technical University, - Communiqué on Supporting Purchases of Machinery and Equipment for Individual Irrigation under the Program for Supporting Rural Development Investments (No: 2012/57) - Resolution 2012/114 of 30.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/116 of 30.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/117 of 30.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/118 of 30.7.2012 of the Supreme Council of Privatization, - Resolution 408 of 26.7.2012 of the Supreme Committee of Elections, (Pertaining to “Regulation on the Amendment of the Regulation on the Elementary Education Institutions of the Ministry of Education” and “Regulation on the Amendment of the Regulation on the Pre-school Educational Institutions”) 2012/3349 Kırşehir İli, Kaman İlçesinde Yürütülen “Kaman Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi” Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Kaman Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3350 Kastamonu İlinde Tesis Edilecek Demirci Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3359 Kırıkkale ve Ankara İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Soma Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3360 Isparta ve Burdur İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Gökbel I-II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3361 Kırıkkale İli Yahşihan İlçesinde Tesis Edilecek Köprükale Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3367 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3389 Çanakkale İlinde Tesis Edilecek İçdaş Biga Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3390 Kahramanmaraş İli, Afşin, Elbistan ve Göksun İlçelerinde Tesis Edilecek Dağdelen Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3395 Trabzon İli, Merkez İlçesinde Yürütülen Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Pelitli Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3396 Çankırı-Acıçay I. Merhale Projesi Kapsamındaki Çankırı-Koyunbaba Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3397 Bazı Alanlar Üzerinde Tesis Edilecek Enerji İletim Hattının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin İse İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3398 Zonguldak İli, Merkez ve Karadeniz Ereğli İlçelerinde Tesis Edilecek Kandilli TM2-Kozlu DM ENH ve Kandilli TM2-Bölücek ENH’nin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3400 Adana İli, Karaisalı ve Aladağ İlçelerinde Tesis Edilecek Eğlence-I Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3401 Erzurum İli, Olur İlçesinde Tesis Edilecek Alabalık Regülatörü ve Hidroelektrik Santraline Ait Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3407 Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 2012/3408 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2012/3409 Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 2012/3410 Kahramanmaraş İli, Ekinözü, Elbistan ve Göksun İlçelerinde Tesis Edilecek Kandil Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 2012/3422 Ordu İli, Ulubey İlçesinde Tesis Edilecek Ağkolu HES-Ulubey DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3423 Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Bekirli Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3424 Bursa İli, İnegöl İlçesinde Tesis Edilecek Akdere Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/3439 Adana İli, Karaisalı İlçesinde Tesis Edilecek Eğlence-II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, – Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, 2012/3335 Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar – Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararı, – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliği — Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/57) — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/7/2012 Tarihli ve 2012/114 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/7/2012 Tarihli ve 2012/116 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/7/2012 Tarihli ve 2012/117 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/7/2012 Tarihli ve 2012/118 Sayılı Kararı, — Yüksek Seçim Kurulunun 26/7/2012 Tarihli ve 408 Sayılı Kararı , (“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İlgili)
Content   Order
31.07.2012, Number of issue: 28370
- Resolution 2012/3393 on the Ratification of the Notes Pertaining to Addendum 3 to the Financial Agreement Regarding Turkey’s Pre-accession Assistance Tool - Transition Period Aid and Institutional Restructuring Component – Part 1 for Turkey’s 2008 National Program, between the Government of the Republic of Turkey and the European Union Commission, Resolution 2012/3382 Pertaining to the Nomination of Some Persons as Full and Associate Members of the High Committee of Arbitrators, - Regulation on the Amendment of the Central Finance and Tender Unit Personnel Regulation - Regulation Pertaining to Labeling of Tires by Taking Fuels Efficiency and Other Main Parameters into Consideration (1222/2009/AT) - Type Approval Regulation Pertaining to Towing Systems of Motor Vehicles (AB/1005/2010) - Type Approval Regulation Pertaining to Mud Guards of Certain Motor Vehicles (AB/1009/2010) - Type Approval Regulation Pertaining to Vehicle Identification Numbers and the Mandatory Plates of the Manufacturer of Motor Vehicles and Trailors (AB/19/2011) - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Principles on Making Plans - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Inventory and Control of Major Industrial Accidents - Regulation Pertaining to Permanent and Contracted Personnel of the Police Organization who are not Security Services Class - Regulation on the Amendment of Drafter Soldiers and Corporals Allowances Regulation - Regulation Pertaining to the Appointment of the Personnel of the General Directorate of General Directorate of Meteorology by Relocation - Discipline Regulation of the Investment Support and Promotion Agency of Turkey - Regulation Pertaining to Operational Procedures and Principles of the Supreme Scientific Council of Ataturk Culture Language and History - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on the Examinations, Appointment, Training, Duties and Operations of Experts and Assistant Experts on Turks at Abroad and Kindred Communities - Regulation on the Repeal of the Personnel Regulation of the General Directorate of the Electricity Production Joint Stock Company - Personnel of Profession Regulation of the Competition Authority - Postgraduate Degree Training-Education and Examinations Regulation of Ahi Evran University, - Circular 2012/16 of the Prime Ministry Pertaining to the Highway Traffic Safety Action Plan and Strategy, -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/48) - General Communiqué of Customs (Customs Transactions) (Series N. 92) 2012/3393 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni- Kısım 1 Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 3 ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar, 2012/3382 Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilmesi Hakkında Karar, — Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT) — Motorlu Araçların Çekme Tertibatları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1005/2010) — Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1009/2010) — Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011) — Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği — Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik — Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Disiplin Yönetmeliği — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik — Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik — Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği — Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, — Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2012/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/48) — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)
Content   Order
30.07.2012, Number of issue: 28369
- Resolutions of Appointment to the Deputy Prime Ministry and to the Ministries of Environment and City Planning, Food Agriculture and Husbandry, and Health, - Resolution on the Designation of Boundaries, - Resolutions of Changing Administrative Affiliation, - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of the State Conservatory of Bulent Ecevit University - Regulation on the Amendment of the Professional Colleges Training-Education and Examinations Regulation of Bulent Ecevit University - Regulation on the Amendment of Wood Culture Research and Application Center Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Academic Outfit of the Academicians of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Application and Research Center of Zonguldak Karaelmas University on Ataturk’s Principles and the History of the Revolution - Regulation on the Amendment of the Revolving Fund Enterprise Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of Migration Research and Application Center Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Preparatory Education Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of Occupational Health and Safety Research Center Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of Black Sea Strategic Studies Application and Research Center Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Preschool Training Application and Research Center Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Regulation of the Center for the Development of Industrial Cooperation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of Turkish Language Education Application and Research Center (Karaelmas TOMER) Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Distant Training Application and Research Center Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Higher Education Studies Application and Research Center Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Repeal of Student Hostels Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Repeal of the Sports Union Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Repeal of the Student Health Affairs and Health Reports Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Regulation on the Amendment of the Training-Education Regulation of the Foreign Language Preparatory Program of the Foreign Languages College of Erciyes University — Başbakan Yardımcılığı ile Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Sınır Tespitine Dair Karar, — İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar, — Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
29.07.2012, Number of issue: 28368
- Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Afyon Kocatepe University - Regulation on the Repeal of the Two-Years Training-Education and Examinations Regulation of the Distant Education Professional College of Afyon Kocatepe University - Regulation on the Amendment Foreign Language Training-Education and Examinations Regulation of the Foreign Languages College Anadolu University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Balikesir University - Foreign Language Preparatory Classes Training-Education and Examinations Regulation of the Foreign Languages College of Mehmet Akif University, - Judgments of the Eleventh Division of the State Council — Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, — Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar
Content   Order
28.07.2012, Number of issue: 28367
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Forestry and Water Works by the Minister of Food Agriculture and Husbandry Mehmet Mehdi EKER, - Postgraduate Training and Education Regulation of Kadir Has University, -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/45) -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/46) -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/47) - Resolution 2012/109 of 25.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/110 of 25.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/112 of 25.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Communiqué on the Amendment of the Social Security Institution Health Applications Communiqué, (Pertaining to the Promotion and Change of Title Regulation of the General Directorate of Meteorology) — Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/45) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/46) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/47) — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/7/2012 Tarihli ve 2012/109 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/7/2012 Tarihli ve 2012/110 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/7/2012 Tarihli ve 2012/112 Sayılı Kararı — Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili)
Content   Order
27.07.2012, Number of issue: 28366
- Regulation on the Amendment of the Type-Approval Regulation (72/245/AT) Pertaining to Electromagnetic Compatibility (Radio Interference) in Motor Vehicles - Regulation on the Procedures and Principles Pertaining to the Brokerage Activities for İmmovable Properties - Regulation on the Amendment of the Regulation on Wholesale and Retail Sale as well as Storage of Plant Protection Products - Regulation on Appointment of Government Officials at the General Command of Gendarme and the Coast Guard Command by Relocation - Regulation on State Revenue Experts - Promotion and Change of Title Regulation of the General Directorate of Meteorology - Two-Years and Honors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Amasya University - Regulation on the Amendment of the Regulation of Bogazici University Pertaining Lateral Transfer - Ehlibeyt Application and Reseach Center Regulation of Kafkas University - Training-Education and Examinations Regulation of the Piloting Masters Program of the Aerospace Institute of Turkish Aeronautical Association University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (SGM: 2009/19) Pertaining to the Assignment of SZUTEST Technical Control and Certification Services Trade Limited Company as the Accredited Establishment (SGM:2012/12) - Communiqué of Turkish Food Pharmacopoeia on Honey (N.: 2012/58) - General Communiqué of Customs (Customs Transactions) (Series N. 93) - General Communiqué on Income Taxes (Series N.283) — Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (72/245/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik — Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik — Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği — Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği — Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Boğaziçi Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Pilotaj Yüksek Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, — SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/12) — Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2012/58) — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) — Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)
Content   Order
26.07.2012, Number of issue: 28365
- Note on the Temporary Representation of the Prime Ministry by Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Justice by the Minister of Customs and Commerce Hayati YAZICI -Note on the temporary representation of the Ministry of European Union by the Minister of Labor and Social Security Faruk CEVIK - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Energy and Natural Resources by the Minister of Finance Mehmet SIMSEK, - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Domestic Manufacturing of the Components that Are Used at Facilities where Electricity is Produced from Renewable Energy Sources Are Used - Ahmed Semseddin Karahisari Artistic Application and Research Center Regulation of Afyon Kocatepe University - Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Dentistry of Istanbul Aydin University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Necmettin Erbakan University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Piri Reis University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Summer Regulation of Uludag University, - Communiqué on the Compliance Verification Systems that the Construction Materials within the Scope of the Construction Materials Regulation (89/106/EEC) and the Regulation Pertaining to the Criteria which the Construction Materials would be Subject to (No: MHG/2012-04), -Judgment of the Constitutional Court, E. 2009/30, K. 2012/6 (Financial Audit of a Political Party) -Judgment of the Constitutional Court, E. 2009/48, K. 2012/7 (Financial Audit of a Political Party) -Judgment of the Constitutional Court, E. 2010/25, K. 2012/8 (Financial Audit of a Political Party) -Judgment of the Constitutional Court, E. 2009/32, K. 2012/9 (Financial Audit of a Political Party) -Judgment of the Constitutional Court, E. 2010/19, K. 2012/10 (Financial Audit of a Political Party) -Judgment of the Constitutional Court, E. 2010/20, K. 2012/11 (Financial Audit of a Political Party), - Judgments of the Third and the Tenth Divisions of the State Council — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-04), — Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2012/6 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2009/48 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2012/7 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2012/8 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2009/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2012/9 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2012/10 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2012/11 Sayılı Kararı, — Danıştay Üçüncü ve Onuncu Dairelerine Ait Kararlar
Content   Order
25.07.2012, Number of issue: 28364
- Regulation on the Amendment of Coast Guard Canteen Regulation - Regulation on the Amendment of the General Regulation on the Foundation and the Operation Principles of the Precious Minerals Exchange Market - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Promotion and Change of Title of the Personnel of the General Directorate of Ataturk Forest Farm, - Communiqué on Harmonized National Standards Pertaining to Personal Protection Equipment - Communiqué Pertaining to the Fire Response Classes of Construction Materials, to Fire Resistance of Construction Units, and to External Fire Resistance Performance of Roofs and Roof Coverings (No. MHG/2012-05) - Communiqué Pertaining to Assignment of the Economic Enterprise of the Environment Energy Productivity and Quality Board of the Polystyrene Manufacturers Association as the Accredited Establishment within the Scope of the Construction Materials Regulation (89/106/EEC) (No: MHG/2012-07) - Communiqué Pertaining to Giving Authorization Certificates to the Institutions and Establishments that would Carry out Energy Productivity Services (Sequence No: 2012/4) - Communiqué on the Repeal of the Communiqué on Turkish Food Pharmacopoeia – Maximum Residue Limits for Pesticides in Food Items (N.: 2012/56) - Communiqué (Customs Transactions) (Series No: 92) on the Amendment of the General Communiqué of Customs (Customs Transactions) (Series No: 91) — Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik — Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ — Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (No: MHG/2012-05) — Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Polistren Üreticileri Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-07) — Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4) — Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/56) — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 91)
Content   Order
24.07.2012, Number of issue: 28363
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Youth and Sports by Minister of Environment and City Planning Erdogan BAYRAKTAR, - Regulation Pertaining to the Processing and Protection of Confidentiality of Personal Data in Electronic Communication Sector - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training-Education and Examinations Regulation of Bozok University - Lung and Pleura Cancers Application and Research Center Regulation of Eskisehir Osmangazi University - Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Istanbul University, - Communiqué Pertaining to Making Additional Payments for Supporting Organic Husbandry (N.2012/60) - General Communiqué of Customs (Transit Regime) (Series N. 3) — Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik — Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, — Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/60) — Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)
Content   Order
23.07.2012, Number of issue: 28362
- Regulation on the Amendment of the Two-Year Degree Training-Education and Examinations Regulation of Duzce University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Duzce University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Training-Education Regulation of Duzce University - Purchasing and Tenders Regulation of Istanbul Kavram Professional College - Postgraduate Training and Education Regulation of Turgut Ozal University — Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği — Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Content   Order
22.07.2012, Number of issue: 28361
- Emigration and Politics Application and Research Center Regulation of Gaziantep University - Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Medicine of Giresun University - Turkish and Foreign Language Application and Research Center Regulation of Giresun University - Women’s Issues Application and Research Center Regulation of Giresun University, - The List of Permission Certificates for Domestic Processing (D1) for the Month of June of the Year 2012 - The List of Domestic Sale and Delivery Certificates (D3) for the Month of June of the Year 2012 - The List of Permission Certificates for Processing at Abroad (H) for the Month of June of the Year 2012 - The List of Tax, Charge and Due Exemptions (Y) for the Month of June of the Year 2012 - The List of Domestic Processing Permission Certificates that were Annulled upon the Request of the Firms - The List of Domestic Processing Permission Certificates which were Closed Down Ex Officio - The List of Domestic Processing Permission Certificates which were Revoked Ex Officio — Gaziantep Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi — 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi — 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi — 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi — Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi — Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi — Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
Content   Order
21.07.2012, Number of issue: 28360
- Regulation on the Amendment of the Regulation of the Ministry of Education on the Appointment and Relocation of Teachers - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Appointment and Relocation of the Administrators of the Educational Institutions of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Disciplinary Supervisors Regulation of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Mass Education Institutions of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Open High Schools Regulation of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of Anatolian High Schools of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Secondary Education Institutions of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Vocational Open High Schools Regulation of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Elementary Education Institutions of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of Private Educational Services Regulation - Regulation on the Amendment of the Open Elementary Education Schools of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Private Education Institutions of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Pre-school Educational Institutions - Regulation on the Amendment of Anatolian High Schools of Teachers Regulation of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of Science High Schools of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of Social Science High Schools Regulations of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Fine Arts and Sports High Schools Regulation of the Ministry of Education - Regulation on the Amendment of the Fine Arts Training Regulation - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Rules of Operation of the Advisory Committee of the Citizens at Abroad - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Operating Procedures and Principles of the Cultural and Social Relations Coordination Assessment Committee - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Rules of Operation of the Committee for the Evaluation of Foreign Students - Regulation on the Amendment of the Regulation of the Chamber of Forestry Engineers on the Examination for Gained Professional Experience and Professionalism, - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/74, K. 2012/15 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/6, K. 2012/16 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/28, K. 2012/22 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/114, K. 2012/28 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/51, K. 2012/32 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/116, K. 2012/39 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/13, K. 2012/45 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/108, K. 2012/55 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/37, K. 2012/69 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/58, K. 2012/70 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/110, K. 2012/79 — Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/74, K: 2012/15 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/6, K: 2012/16 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2012/22 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/114, K: 2012/28 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/51, K: 2012/32 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/116, K: 2012/39 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/13, K: 2012/45 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/108, K: 2012/55 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/37, K: 2012/69 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/58, K: 2012/70 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/110, K: 2012/79 Sayılı Kararı
Content   Order
20.07.2012, Number of issue: 28359
- Donation Agreement that is Signed with the World Bank for the Project for the Strengthening of Internal Public Audit Activities, - Language Education Application and Research Center Regulation of Dokuz Eylul University - Regulation on the Amendment Two-Year and Bachelors Degree Training-Education Regulation of Kocaeli University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to Supporting Use of Domestic Certified Seeds (N. 2012/55) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Number: 2005/1) Pertaining to the Statutory Reserves (Number: 2012/7) — Kamu İç Denetim Faaliyetinin Güçlendirilmesi Projesi ile İlgili Dünya Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması, — Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/55) — Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/7)
Content   Order
19.07.2012, Number of issue: 28358
- Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Beşir ATALAY by Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG, - Resolution of the Prime Ministry on Appointment, - Regulation on the Amendment of Measurement and Measurement Tools Examination Regulation - Regulation on the Procedures and Principles Pertaining to the Identification, Registration and Approval of Protected Zones - Regulation Pertaining to Production, Collection from the Nature and Export of Natural Flower Bulbs - Market Observation and Supervision Regulation of the Ministry of Customs and Trade - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Examinations for Appointments to the Staff Positions of Chief Assistant in the Training and Research Hospitals of the Ministry of Health - Regulation Pertaining to the Operational Procedures and Principles for the for the Independent Sport Federations - Regulation on the Amendment of the Regulation on Forestry and on the Principles of Establishment and Operation of Forest Products Bureaus - Regulation on the Amendment of the Main Regulation of the Chamber of Chemical Engineers of Turkey of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Continuation of the Graduates of the Two-Year Degree Programs of the Professional Higher Education Institutions and Open University to Bachelors Degree Programs - Regulation on the Amendment of the Summer Term Training and Education Regulation of Hacettepe University - National Geographic Information Technologies Innovation Application and Research Center Regulation of Istanbul Technical University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to the Criteria on the Gauging Stations for Electricity, Water and Gas Meters (No: MSG/2012/-21) -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/43) -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/44) - Communiqué Pertaining to the Protective Measures in Imports (N. 2012/11) - Communiqué Pertaining to the Protective Measures in Imports (N. 2012/12) - Communiqué Pertaining to the Protective Measures in Imports (N. 2012/13) - Communiqué Pertaining to the Protective Measures in Imports (N. 2012/14) - Communiqué on the Implementation of Tariff Quotas for the Importation of Butyl Acrylate - Communiqué on the Amendment of the Communiqué 2007/27 Pertaining to the Implementation of Supervision of Imports - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Office of Recognition of Expense, Sequence No: 4) of the General Directorate of Accounts - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Principles on Expense, Sequence No: 5) of the General Directorate of Accounts - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Personal Expenses Allowance, Sequence No: 13) of the General Directorate of Accounts - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (New Turkish Lira Transactions, Sequence No: 21) of the General Directorate of Accounts — Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakanlığa Ait Atama Kararı, — Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik — Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik — Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği — Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik — Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2012-21) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/43) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/44) — İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/11) — İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12) — İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/13) — İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/14) — Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ — İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ — Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Harcama Esasları, Sıra No: 5) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Özel Gider İndirimi, Sıra No: 13) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Yeni Türk Lirası İşlemleri, Sıra No: 21) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Content   Order
18.07.2012, Number of issue: 28357
- Note on the Temporary Representation of the Prime Ministry by Deputy Prime Minister Ali BABACAN, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Foreign Affairs by the Minister of Customs and Commerce Hayati YAZICI - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Energy and Natural Resources by Youth and Sports Minister Suat KILIC, - Black Sea Archeology Surveys Application and Research Center Regulation of Hitit University - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Istanbul Sabahattin Zaim University - International Islamic Economy and Finance Applications and Research Center Regulation of Istanbul Sabahattin Zaim University - Regulation on the Amendment of the Health Applications and Research Hospital Regulation of Kahramanmaras Sutcu Imam University - Turkish [Language] Education Application and Research Center Regulation of Kirikkale University - Turkish [Language] Education Application and Research Center Regulation of KTO Karatay University - Renewable Energy Resources and Technologies Application and Research Center Regulation of Mehmet Akif Ersoy University - Two-Years and Bachelors Degree Training and Education and Examinations Regulation of Nevsehir University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of Ondokuz Mayis University - Postgraduate Training-Education and Examinations Regulation of Sinop University - Air Logistics Application and Research Center Regulation of Turkish Aeronautical Association Universirty - Traffic Management Application and Research Center Regulation of Turkish Aeronautical Association University - Green Economy Application and Research Center Regulation of Usak University, - Resolution 2012/104 of 16.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/105 of 16.7.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/106 of 16.7.2012 of the Supreme Council of Privatization — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Türk Hava Kurumu Üniversitesi Trafik Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 Tarihli ve 2012/104 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 Tarihli ve 2012/105 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 Tarihli ve 2012/106 Sayılı Kararı
Content   Order
17.07.2012, Number of issue: 28356
- Resolution 2012/3383 on the Amendment of the Resolution that was Annexed to the Decree 2002/3654 of 28.1.2002 on the Identification of those who would be Exempted from the Provision of the First Paragraph of Article 1 of the Law 4736, dated 8.1.2002, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Economy by the Minister Culture and Tourism Ertugrul GUNAY - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Finance by European Union Minister Egemen BAGIS -Note on the Temporary Representation of the Ministry of National Defense by the Minister of Justice Sadullah ERGIN -Note on the Temporary Representation of the Ministry of Transportation Maritime and communication by the Minister of Forestry and Water Affair Veysel Eroglu -Note on the Temporary Representation of the Ministry of Foreign Affairs by the Minister of Energy and Natural Resources Taner YILDIZ, - Regulation on the Amendment of the Disciplinary Supervisors Regulation of the General Directorate of Press-Broadcasting and Information of Prime Ministry - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Technical Provisions of the Insurance and Reinsurance as well as Retirement Companies and the Assets in Which these Provisions Would be Invested - Aviation Experts Regulation, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (N. YIG-15/2007-02) Pertaining to the Assignment of Turkish Standards Institute as the Accredited Establishment in accordance with the Building Materials Regulation (89/106/EEC) (Communiqué No: MHG/2012-06) - Communiqué on the Principles of Implementation Pertaining to the On-the Spot Preservation and Improvement of Genetic Resources of Animals (No: 2012/54) - General Communiqué Regarding Payment of Salaries via Bank (Sequence No:1) 2012/3383 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, — Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği, — Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2007-2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-06) — Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/54) — Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
Content   Order
16.07.2012, Number of issue: 28355
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Development by the Ministry of Education Omer DINCER, - Health Services Units Regulation of Hacettepe University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Importation: 2012/4) on Importation of High Density Sweeteners — Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetmeliği, — Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Content   Order
31.05.2012, Number of issue: 28309
- Law 6306 Pertaining to Transformation of the Zones that are Under the Risk of Disaster Law 6307 on the Amendment of the Organization of Higher Education Institutions Law Law 6308 on the Amendment of the Law Pertaining to Pharmacists and Pharmacies, and Law Pertaining to the Control of Narcotic Substances Law 6309 on the Approval of the Ratification of the of the Air Transportation Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Republic of Macedonia Law 6310 on the Approval of the Ratification of Governor Board Resolutions 137 and 138 on the Amendment of the Agreement for the Establishment of the European Building and Development Bank Law on the Approval of the Ratification of the of the Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Gabon in the Field of Tourism, Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Bulent ARINC by Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Ali BABACAN by the Minister of Finance Mehmet SIMSEK - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Justice by the Minister of Customs and Commerce Hayati YAZICI, - Regulation on the Repeal of the Personnel Personnel Regulation of the General Directorate of the Electrical Works Research Administration - Regulation on the Repeal of the Duty and Powers Regulation of the General Directorate of Petroleum Affairs - Regulation on the Repeal of the Audit Board Regulation of the General Directorate of Petroleum Affairs - Regulation on the Repeal of the Disciplinary Supervisors Regulation of the General Directorate of Petroleum Affairs - Regulation on the Repeal of the Audit Board Regulation of the General Directorate of the Electrical Works Research Administration - Regulation on the Repeal of the Regulation on the Promotion and Change of Title of the Personnel of the General Directorate of the Petroleum Affairs - Regulation on the Repeal of the Regulation on the Promotion and Change of Title of the Personnel of the General Directorate of the Electrical Works Research Administration - Regulation on the Repeal of the Selling and Renting Regulation of the General Directorate of the Electrical Works Research Administration - Regulation on the Repeal of the Disciplinary Supervisors Regulation of the General Directorate of the Electrical Works Research Administration - Regulation Pertaining to the Public Institution Research and Development Support Programs of the Scientific and Technological Research Council of Turkey - Two-Years and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Adnan Menderes University - Postgraduate Training-Education Regulation pf Adnan Menderes University - Regulation on the Amendment of the Masters Degree Training and Education Regulation of Celal Bayar University - Regulation on the Amendment of the Summer Term Training and Education Regulation of Hacettepe University - Foreign Languages Basic English Department Preparatory Class Regulation of Izmir High Technology Institute - Regulation on the Repeal of Founding and Main Organization Regulation of Kadir Has University - Regulation on the Repeal of the Regulation on the Procedures and Principles Pertaining to the Formation of the Trustees Board of Kadir Has University - Regulation on the Amendment of the Summer Term Training and Education Regulation of Kirklareli University - Two-Years and Honors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Suleyman Demirel University - Summer School Regulation of Yuzinci Yil University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Number: 2005/1) Pertaining to the Statutory Reserves (Number: 2012/5), - Resolution 6904 of 16.5.2012 of the Regulatory Board of Tobacco and Alcoholic Drinks on the Procedures and Principles Pertaining to Action Purchase and Sale of the Tobaccos that have been Purchased in 2011 without a Contract 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 6307 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6308 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6309 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6310 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6311 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, — Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Görev ve Yetki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik — Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği — Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği — Kadir Has Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetinin Oluşumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Kırklareli Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği, — Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/5), — 2011 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/5/2012 Tarihli ve 6904 Sayılı Kararı
Content   Order
30.05.2012, Number of issue: 28308
- Resolution 2012/3227 Pertaining to the Appointments to the Vacant Seats in the Energy Market Regulatory Board, Resolution 2012/3231 on the Assignment of Ambassadors, - Resolutions on Appointments to the Ministry of Finance and to the Ministry of National Defense, - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on Sale of Plant Protection Products with Prescription, - Regulation on the Amendment of the Regulation on Wholesale and Retail Sale as well as Storage of Plant Protection Products, - Nuclear Substance Counting and Control Regulation - Animal Earthquake Application and Research Center Regulation of Afyon Kocatepe University, - Regulation on the Repeal of the Regulation Pertaining to Achieve Services of Ankara University - Middle East Studies Research and Application Center Regulation of Firat University, - Postgraduate Training-Education and Examinations Regulation of Gazi University, - Science and Contemporary Technological Application and Research Center Regulation of Halic University, - Environment and City Planning Problems Regulation of Hasan Kalyoncu University, - Communiqué on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2008/1) Pertaining to the Administrative Fines That would be Enforced in Year 2008 According to Article 10 of Law 5627 Pertaining to Energy Productivity, and According to Articles 3 and 17/7 of Law 5326 on Misdemeanors - Communiqué on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2009/1) Pertaining to the Administrative Fines That would be Enforced in Year 2009 According to Article 10 of Law 5627 Pertaining to Energy Productivity, and According to Articles 3 and 17/7 of Law 5326 on Misdemeanors, - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2009/2) Procedures and Principles Pertaining to Authorizations, Certifications, Reporting and Projects that would be Made under Energy Productivity Law 5627 (N.: 2009/2) - Communiqué on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2009/3) Pertaining to Authorization Document and Certificate Fees as well as to the Part of the Certificate Fees that would be Paid to the Authorized Corporations in accordance with Article 7 of the Regulation on Increase of Productivity in Use of Energy Sources and Energy (N.: 2009/3), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2010/1) Pertaining to the Administrative Fines That would be Enforced in Year 2010 According to Article 10 of Law 5627 Pertaining to Energy Productivity, and According to Articles 3 and 17/7 of Law 5326 on Misdemeanors - Communiqué on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2010/2) Pertaining to Authorization Document and Certificate Fees as well as to the Part of the Certificate Fees that would be Paid to the Authorized Corporations in accordance with Article 7 of the Regulation on Increas of Productivity in Use of Energy Sources and Energy (N.: 2009/3), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2011/1) Pertaining to Authorization Certificate and Certificate Fees as well as to the Part of Certification Fees that would be Paid to Authorized Institutions (Sequence No: 2011/1), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué (Sequence Number: 2011/2) Pertaining to the Administrative Fines That would be Enforced in Year 2011 According to Article 10 of Law 5627 Pertaining to Energy Productivity, and According to Articles 3 and 17/7 of Law 5326 on Misdemeanors, - Resolution of the Board Pertaining to Assessment of the Data on the Input Statement and Toxicological Data Tables, 2012/3227 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Ait Atama Kararı, 2012/3231 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar, — Maliye ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği, — Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Ankara Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, — Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra NO: 2010/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra NO: 2010/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra NO: 2011/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra NO: 2011/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ, — Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararı
Content   Order
29.05.2012, Number of issue: 28307
- Note on the Temporary Representation of the Ministry Culture and Tourism by Minister of Development Cevdet YILMAZ, - Competition Regulation Pertaining to License Applications for the Installation of Production Facilities that Operate with Solar Energy - Audit Committee Supervisors Regulation of the General Directorate of State Hydraulic Works - Bachelors Training and Education Regulation of Turgut Ozal University, -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/28) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué to Include Public Service Personnel under the Coverage of the General Health Insurance - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to the Inclusion of the Military and Civilian Personnel who Serve at Turkish Armed Forces under the Coverage of General Health Insurance, - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2010/80, K. 2011/178 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2010/79, K. 2012/9, - Judgments of the Fifteenth Division of the State Council Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği — Turgut Özal Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/28) — Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ — Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/80, K: 2011/178 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/79, K: 2012/9 Sayılı Kararı, — Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar
Content   Order
29.05.2012, Number of issue: 28307
- MÜKERRER - General Communiqué of Customs (Customs Tariff Schedule Statement) (Series N. 2), — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)
Content   Order
28.05.2012, Number of issue: 28306
- Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Medicine of Düzce University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Istanbul Aydin University - Summer School Regulation of Kirikkale University - Regulation on the Repeal of the Regulation Pertaining to Achieve Services of Mugla University — Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kırıkkale Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği — Muğla Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
27.05.2012, Number of issue: 28305
- Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Private Health Establishments that Diagnose and Treat Outpatients - Regulation on the Amendment of Private Hospitals Regulation - Mentally Disabled Child Education Application and Research Center Regulation of Canakkale Onsekiz Mart University — Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Content   Order
26.05.2012, Number of issue: 28304
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of European Union by Minister of Economy Mehmet Zafer CAGLAYAN, - Regulation on Purchases of Goods and Services for the Repair and Restoration and Landscaping of the Historical Buildings and Objects that are Under the Responsibility of the Speaker of the Grand National Assembly of TUrkey - Health Application and Research Center Regulation of Bozok University, - Communiqué Pertaining to the Suspension of Customs Taxes by our Country and the European Union Member Countries, and to the Products for which Appropriation of Autonomous Tariff Quotas are Requested (Imports: 2012/20) — Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği — Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/20)
Content   Order
25.05.2012, Number of issue: 28303
- Note on the Temporary Representation of the Ministry Transportation by Minister of Environment and City Planning Erdogan BAYRAKTAR, - Resolution of the High Council of Judges and Public Prosecutors, - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Certification and Marketing of Vine Sapling and Production Materials - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Strawberry Sapling Production, Certification and Marketing - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Certification and Marketing of Fruit Sapling and Production Materials - Regulation on the Amendment of the Highways Traffic Regulation - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Purchase of Goods and Services as well as to Construction Works of the Investment Support and Promotion Agency of Turkey - Regulation on the Amendment of the Personal Records Managers Regulation of the General Directorate of Foundations Regulation on the Amendment of the Regulation on the Promotion and Change of Title of the Personnel that Work in the General Directorate of the Turkish Electricity Distribution Joint Stock Company as well as in the Joint Stock Companies of which It is a Shareholder - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training and Education Regulation of Bogazici University - Child Education Application and Research Center Regulation of Canakkale Onsekiz Mart University - Sema Health Application and Research Center Regulation of Fatih University - Regulation on the Repeal of Kelkit Basin Researches Center Regulation of Gaziosmanpasa University - Regulation on the Repeal of the Library Services Regulation of Zonguldak Karaelmas University - Entrepreneurship and Management Application and Research Center Regulation of Yalova University - Regulation on the Repeal of the Child Care House Regulation of Zonguldak Karaelmas University, -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/25) -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/26) -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/27) — Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar, — Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Fatih Üniversitesi Sema Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk Bakımevi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/25) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/26) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/27)
Content   Order
24.05.2012, Number of issue: 28302
- Resolution 2012/3156 Pertaining to Exclusion of Some Zones Around Mihrapli Village of the District of Mustafakemalpasa of the Province of Bursa from the Scope of Zone that would Remain Under Water of that would ve Flooded in an Inundation, - Resolution of the High Council of Judges and Public Prosecutors, - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Bogazici University - Summer School Regulation of Dogus University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Education and Examinations Regulation of Mustafa Kemal University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Training-Education Regulation of Trakya University, - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2002 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2003 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2004 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2005 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2006 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2007 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2008 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2009 Production Tobacco that would be Marketed at Catalogue Auctions - Communiqué on the on the Repeal of the Communiqué on the Auction Opening Prices Regarding the Producers’ Year 2010 Production Tobacco that would be Traded at Auctions 2012/3156 Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Mihraplı Köyü Civarındaki Bazı Alanların, Suların Taşmasıyla Su Altında Kalan veya Su Baskınlarına Uğrayabilecek Saha Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar, — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar, — Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği — Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2002 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2003 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2004 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2005 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2006 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2007 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2008 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2009 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2010 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Content   Order
23.05.2012, Number of issue: 28301
- Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Implementation of the Protective and Supportive Measure Orders that are Given as per Child Protection Law - Regulation on the Repeal of the Technical Regulation on 1:50,000 scale Standard Topographic Photogrammetric Map Making - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Appropriation of Publicly Owned Immovable Property for Tourism Investments - Regulation on the Repeal of the Personnel Regulation of the Competition Authority - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Dogus University - Regulation on the Amendment of the Foreign Language Preparatory Class Training and Education Regulation of Fatih Sultan Mehmet Foundation University - Two-Years and Honors Degree Training-Education Regulation of Firat University - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Istanbul 29 Mayis University - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Academic Outfit of the Academicians of Trakya University — Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — 1:5.000 Ölçekli Standart Topoğrafik Fotogrametrik Harita Yapımına Ait Teknik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Rekabet Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği — İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
30.04.2012, Number of issue: 28279
- Note on the Temporary Representation of Ministry of Transportation, Maritime and Communications by Forestry and Water Affairs Minister Veysel EROGLU, - Zoonoses Application and Research Center Regulation of Dumlupinar University - Child Education Application and Research Center Regulation of Mehmet Akif Ersoy University - Protection and Rehabilitation of Wild Animals Application and Research Center Regulation of Yuzuncu Yil University — Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Content   Order
29.04.2012, Number of issue: 28278
- Two-Years and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Erzincan University - Regulation on the Amendment of Cemil Meric Thought and Cultural Studies Application and Research Center Regulation of Mustafa Kemal University - Preschool Education Application and Research Center Regulation of Sinop University - Regulation on the Amendment of the Bachelors and Two-Year Degree Training-Education and Examinations Regulation of Zirve University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training, Education and Examinations Regulation of Zirve University - Circular 2012/11 of the Prime Ministry Pertaining to Co-Presidencies of Public Economic Commission (KEK) — Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Mustafa Kemal Üniversitesi Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2012/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Content   Order
28.04.2012, Number of issue: 28277
- Resolution 2012/3117 Pertaining to the Ratification of the Third Protocol that Amends the Treaty of Southeast Asia Friendship and Cooperation Agreement, as well as the Declaration, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Food Agriculture and Livestock by the Minister of Finance Mehmet SIMSEK, - Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on the Legal Assistance Because of Crimes Committed Against the Ministry of Health Personnel - Regulation Pertaining to the Experts who would be Employed at the Water Institute of Turkey, - Communiqué Pertaining to the Approximate Unit Costs of Construction for Year 2012 that would be Used When Calculating Architectural and Engineering Service Fees - Communiqué Pertaining to the Assessment Coefficients of the Contractor’s Carnets and Completion of Work Certificates that are Used for Construction, Installation and Repair Work Tenders, for the Year 2012 - Communiqué on the Repeal of the Communiqué Pertaining to the Presidency of the Supreme Board of Radio and Television - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 1) Pertaining to the Certification of the Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues of the Radio and Television Broadcasting Establishments by Sworn in Public Accountants - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 2) Pertaining to the Certification of the Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues of the Radio and Television Broadcasting Establishments by Sworn in Public Accountants - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 1) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué on the Implementation of Cable Broadcasting Licenses and Permissions - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué on the Principles on Payment of Copyright for Radio and Television Broadcasts - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 2) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 3) Pertaining to the Certification of the Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues of the Radio and Television Broadcasting Establishments by Sworn in Public Accountants - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 3) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 4) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué on the Principles on Payment of Copyright for Radio and Television Broadcasts - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 6) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 7) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 8) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Communiqué on the Repeal of the Communiqué Pertaining to the Cabled Broadcast License Fees and Cabled Broadcast Permission Coefficients of the Supreme Board of Radio and Television - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 5) Pertaining to the Certification of the Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues of the Radio and Television Broadcasting Establishments by Sworn in Public Accountants - Communiqué on the Repeal of the General Communiqué (Sequence No: 9) on Supreme Board Shares of the Advertisement Revenues - Resolution 2012/OIB-K-12 of 27.4.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/OIB-K-13 of 27.4.2012 of the Supreme Council of Privatization 2012/3117 Güneydoğu Asya’da Dostluk ve İşbirliği Andlaşması’nı Değiştiren Üçüncü Protokol’ün Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar, — Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik — Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik, — Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ — Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ — Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Kablolu Yayın Lisans ve İzin Uygulama Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Radyo ve Televizyon Yayınları Telif Hakkı Ödeme Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 4)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Radyo ve Televizyon Yayınları Telif Hakkı Ödeme Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 6)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 7)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 8)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans Ücretleri ile Kablolu Yayın İzni Katsayıları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 9)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ — Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/4/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı — Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/4/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı
Content   Order
27.04.2012, Number of issue: 28276
- MÜKERRER - Communiqué Pertaining to National Professional Standards, — Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Content   Order
27.04.2012, Number of issue: 28276
- Law 6294 on the Approval of the Ratification of the Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the United Nations Development Program Pertaining to Setting up of the UNDP – Istanbul International Center for Private Sector Development Law 6295 on the Approval of the Ratification of the Host Country Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Cooperation Council of Turkish Language Speaking Countries, Pertaining to the Secretariat of Turkish Language Speaking Countries Law 6296 on the Amendment of the Organization of Higher Education Institutions Law, Resolution 2012/2802 Pertaining to Granting of Permission for Carrying Out Petroleum Operations by Turkish Petroleum Corporation at the Site with Privilege Sequence Number AR/TPO/5011, that is Located at Adana Petroleum Zone, in the Mediterranean Sea outside Turkish Territorial Waters Resolution 2012/2968 Pertaining to Granting of Permission for Carrying Out Petroleum Operations by Turkish Petroleum Corporation at the Site with Privilege Sequence Number AR/TPO/5026, 5027, 5028 that is Located at Antalya Petroleum Zone, in the Mediterranean Sea outside Turkish Territorial Waters Resolution 2012/2973 Pertaining to Granting of Permission for Carrying Out Petroleum Operations by Turkish Petroleum Corporation at the Site with Privilege Sequence Number AR/TPO/5029, that is Located at Adana Petroleum Zone, in the Mediterranean Sea outside Turkish Territorial Waters Resolution 2012/2974 Pertaining to Granting of Permission for Carrying Out Petroleum Operations by Turkish Petroleum Corporation at the Site with Privilege Sequence Number AR/TPO/5033, 5034, 5035 that is Located at Mugla Petroleum Zone, in the Mediterranean Sea outside Turkish Territorial Waters Resolution 2012/2975 Pertaining to Granting of Permission for Carrying Out Petroleum Operations by Turkish Petroleum Corporation at the Site with Privilege Sequence Number AR/TPO/5039, that is Located at Hatay Petroleum Zone, in the Mediterranean Sea outside Turkish Territorial Waters Resolution 2012/3002 on Changing of the Staff Positions in Some Public Corporations and Establishments Resolution 2009/3044 Pertaining to Granting of Visa Exemption to the Citizens of Panama, who are holders of any type of Passport, for their Touristic Trips to our Country for a Total Staying Time which Does not Exceed 90 Days within 180-Day Resolution 2012/3048 on Revocation of the Part of the Resolutions on Deprival of Turkish Citizenship of 9 Persons about Concerned Persons Resolution 2011/1753 Pertaining to Granting of Permission for Carrying Out Petroleum Operations by Turkish Petroleum Corporation at the Site with Privilege Sequence Number AR/TPO/4856, that is Located at Adana Petroleum Zone, in the Mediterranean Sea outside Turkish Territorial Waters Resolution 2012/3050 on the Announcement of Some Areas in Bozkurt Neighborhood of the Central District of the Province of Burdur, as Urban Transformation and Development Project Zone Resolution 2012/3051 on the Amendment of the Resolution Pertaining to Setting up of Company at Abroad by the Petroleum Transportation via Pipelines Joint Stock Co. Resolution 2012/3052 on the Announcement of Some Areas in Oguzlar Neighborhood of the District of Oguzeli of the Province of Gaziantep, as Urban Transformation and Development Project Zone Resolution 2012/3066 on the Foundation of the a Faculty of Theology under the Presidency of the Usak University Resolution 2012/3067 Pertaining to Designation of Tea Cultivation Areas and to Granting of License to the Producers that Cultivate Tea Resolution 2012/3074 on the Announcement of Some Areas in the District of Yenimahalle of the Province of Ankara as Transformation and Development Zone Resolution 2012/3075 Pertaining to the Tariffs for the Operation and Maintenance of Irrigation and Drainage Facilities of the General Directorate of State Hydraulic Works, for the Year 2012, Resolution 2012/1481 Pertaining to the Appointment of Ilhami OZTURK as the Member of the Savings Deposit Insurance Fund Resolution 2012/3113 Pertaining to the Appointment of Haluk TOZUM as the Member of the Banking Regulation and Supervision Board - Resolution of the Prime Ministry on Appointment, - Regulation Pertaining to the Project Support Principles of the National Earthquake Research Program - Disciplinary Supervisors Regulation of the Ministry of Family and Social Policies Regulation on the Repeal of the Regulation on the Appointment of the Personnel of the Ministry of Labor and Social Security by Relocation - Regulation on the Amendment of the Main Regulation of the Chamber of Agricultural Engineers of Turkey of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Law of Cankaya University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training and Education Regulation of Gebze Institute of High Technology - Regulation on the Amendment of the Summer School Regulation of Gebze Institute of High Technology - Regulation on the Amendment of the Organic Agriculture Application and Research Center Regulation of Gumushane University - Turgut Ozal Application and Research Center Regulation of Turgut Ozal University - Entrepreneurship Application and Research Center Regulation of Turgut Ozal University, - Communiqué Pertaining to the Protective Measures in Imports (N. 2012/6) - Communiqué Pertaining to the Protective Measures in Imports (N. 2012/8) 6294 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 6296 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2012/2802 Adana Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5011 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2012/2968 Antalya Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5026, 5027, 5028 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnamelere Ait Sahalarda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2012/2973 Adana Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5029 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2012/2974 Muğla Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5033, 5034, 5035 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnamelere Ait Sahalarda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2012/2975 Hatay Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/5039 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2012/3002 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 2012/3044 Her Tür Pasaport Hamili Panama Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde Ülkemizde Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar 2012/3048 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 9 Kişiye İlişkin Kararların İlgililere Ait Kısmının Geri Alınması Hakkında Karar 2011/1753 Adana Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan AR/TPO/4856 Hak Sıra Numaralı Ruhsatnameye Ait Sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2012/3050 Burdur İli, Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3051 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2012/3052 Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Oğuzlar Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3066 Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/3067 Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar 2012/3074 Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2012/3075 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2012 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar, 2012/3112 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine İlhami ÖZTÜRK’ün Atanması Hakkında Karar 2012/3113 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Haluk TÖZÜM’ün Atanması Hakkında Karar — Başbakanlığa Ait Atama Kararı, — Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik — Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gümüşhane Üniversitesi Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Turgut Özal Üniversitesi Turgut Özal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Turgut Özal Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/6) — İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/8)
Content   Order
26.04.2012, Number of issue: 28275
- Law 6292 on Supporting the Development of Villagers at Forest Areas and Utilization of the Places that are Excluded from the Boundaries of Forest Areas in Favor of the Treasury as well as on Sale of Agricultural Land that Belong to the Treasury, - Note on the Temporary Representation of the Deputy Prime Minister Ali BABACAN by the Minister of Development Cevdet YILMAZ - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Science, Industry and Technology by the Minister of Family and Social Policies Fatma SAHIN - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Energy and Natural Resources by the Minister of Justice Sadullah ERGIN, - Regulation 2012/3111 Pertaining to Membership to the Stock Exchange Markets and Listing - Regulation Pertaining to the Foundation and Organs of Stock Exchange Markets 6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, — Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, 2012/3111 Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik — Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik
Content   Order
25.04.2012, Number of issue: 28274
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Science Industry and Technology by the Minister of Energy and Natural Resources Taner YILDIZ - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Development by Minister of Economy Mehmet Zafer CAGLAYAN - Note on the Temporary Representation of the Ministry of National Education by State Minister Mehmet SIMSEK, - Resolutions of Appointment to the Prime Ministry and the Deputy Prime Ministry as well as to the Ministries of Justice, Family and Social Policies, Science Industry and Technology, Labor and Social Security, Environment and City Planning, Energy and Natural Resources, Food Agriculture and Husbandry, Culture and Tourism, Finance, and Health, - Stenography Course and Stenographs Regulation of the Office of the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey - Regulation Pertaining to Monitoring of Sera Gas Emissions - Regulation on the Amendment of the Examination Regulation of the Ministry of Foreign Affairs - Foreign Affairs Experts Regulation - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Piri Reis University - Regulation on the Amendment of the City History and Studies Application and Research Center Regulation of Uludag University — Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği — Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik — Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği — Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
24.04.2012, Number of issue: 28273
- Resolution 2012/3110 on Appointments to the Presidency and Memberships of the Public Tenders Board, - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Isik University - Distant Education Application and Research Center Regulation of Mugla University 2012/3110 Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar, — Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Muğla Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Content   Order
22.04.2012, Number of issue: 28272
- Law 6293 on the Approval of the Ratification of the Third Protocol that Amends the Southeast Asia Friendship and Cooperation Treaty, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Forestry and Water Works by the Minister of Food Agriculture and Husbandry Mehmet Mehdi EKER, - Regulation on the Amendment of the Summer School Regulation of Anadolu University - Continuous Training Center Regulation of Eskisehir Osmangazi University - Regulation on the Amendment of the Regulation of Naci Topcuoglu Professional College of Gaziantep University Pertaining to Training-Education and Examinations - Regulation on the Repeal of the Bachelors Degree Education and Examinations Regulation of the Faculty of Pharmacology of Istanbul University - Bachelors Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Pharmacology of Technical University of Black Sea 6293 Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasını Değiştiren Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, — Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER||in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği — Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Content   Order
21.04.2012, Number of issue: 28271
- Regulation on the Amendment of the Main Regulation of the Chamber of Textile Engineers of Turkey of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Erzincan University, -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/20) - Communiqué Pertaining to the Protective Measures in Imports (N. 2012/7), - Banking Regulation and Supervision Agency’s Resolution 4714 of 19.4.2012 - Resolution 17 of the Biosafety Board - Resolution 18 of the Biosafety Board - Resolution 19 of the Biosafety Board — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/20) — İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/7), , — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/4/2012 Tarihli ve 4714 Sayılı Kararı — Biyogüvenlik Kurulunun 17 Sayılı Kararı — Biyogüvenlik Kurulunun 18 Sayılı Kararı — Biyogüvenlik Kurulunun 19 Sayılı Kararı
Content   Order
20.04.2012, Number of issue: 28270
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Economy by the Minister of Family and Social Policies Fatma SAHIN - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Energy and Natural Resources by the Minister of Labor and Social Security Faruk CELIK - Note on the Temporary Representation of the Ministry Development by Minister of Environment and City Planning Erdogan BAYRAKTAR, - Resolutions of the High Council of Judges and Public Prosecutors, - Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on Collective Bargaining Negotiations as well as to the Procedures and Principles on Setting up and Operation of Arbitration Board for Public Officials, Consultancy Board of Public Sector Personnel and Administrative Boards of Institutions - Regulation on the Repeal of the Regulation on Making of Large Scale Maps - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on Payment of Attorney’s Fees for Defendant Military Persons - Regulation on the Amendment of the Publications Regulation of the Scientific and Technological Research Council of Turkey - Regulation on the Amendment of the Two-Year Degree, Bachelors Degree Training - Education and Examinations Regulation of Hacettepe University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training-Education and Examinations Regulation of Hacettepe University - Regulation on the Amendment of the Student Hostels Regulation of Hacettepe University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Medicine of Hacettepe University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Dentistry of Hacattepe University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Education and Examinations Regulation of the State Conservatory of Hacettepe University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Education and Examinations Regulation of the State Conservatory of Hacettepe University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training and Education Regulation of 29 Mayis University, - Communiqué on the Implementation of Tariff Quotas for the Importation of Ethylene Glycol - Communique Pertaining to the Identification of Safety Risks of Consumer Products — Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Kalkınma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar, — Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik — Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ — Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Content   Order
19.04.2012, Number of issue: 28269
- Note on the Temporary Representation of the Prime Ministry by Deputy Prime Minister Bulent ARINC, - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Ali BABACAN by the Culture and Tourism Minister Ertugrul GUNAY - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Besir ATALAY by the Minister of Transportation, Maritime and Communication Binali YILDIRIM - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG by the Minister of European Union Egemen BAGIS - Note on the Temporary Representation of Ministry of Foreign Affairs by Forestry and Water Affairs Minister Veysel EROGLU, - Regional Boards of Preservation Regulation of the High Board of Preservation of Cultural and Natural Heritage - Finance Experts Regulation of the Ministry of Finance - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Appointment of the Personnel of the Provincial Organization of the General Directorate of Turkish Employment Agency by Relocation - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Ataturk University, - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/9) - Turkish Food Pharmacopeia Communiqué on Ceramic Materials that are in Contact with Food (No: 2012/30) - Turkish Food Pharmacopeia Communiqué on Substances and Materials that are Manufactured from Reienere Cellulose Films, and that are in Contact with Food (No: 2012/31) - Resolution 2012/OIB-K-10 of 18.4.2012 of the Supreme Council of Privatization — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği — Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği — Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/9) — Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (No: 2012/30) — Türk Gıda Kodeksi Rejenere Selüloz Filmlerden Üretilmiş, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2012/31) — Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/4/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-10 Sayılı Kararı
Content   Order
18.04.2012, Number of issue: 28268
- Note on the temporary representation of the Ministry of Justice by the Ministry of Education Omer DINCER - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Customs and Trade by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Finance by Youth and Sports Minister Suat KILIC, - Regulation on the Amendment of the Compact Medical Science Doctor Program Training-Education and Examination Regulation of Hacettepe University -National Security and Strategy Application and Research Center Regulation of Istanbul Aydin University - Regulation on the Amendment of the Education and Examinations Regulation of the Professional College of Kocaeli University - Regulation on the Repeal of the Student Hostels Regulation of Yildiz Technical University — Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Maliye Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
17.04.2012, Number of issue: 28267
- Resolution 1013 Pertaining to Setting up of an Investigation Committee of the National Assembly with the Purpose of Investigating All Aspects of all Attempts and Processes that Incapacitate Democracy by Coups and Ultimatums that Interfere with Democracy in our Country, and Identifying the Measures that Need to be Taken, Resolution 2012/2996 on the Extension of Time for the Finalization of the Applications that are Made in Accordance with the Provisional Article 1 of the Law 5442 of 28.12.2005, and with the Provisional Article 1 of the Law on Meeting the Damages Stemming from Terror and Anti-Terrorism Fight, - Note on the representation of the Ministry of National Defense by the Minister of Interior Affairs Idris Naim SAHIN, - Resolution Pertaining to the Selection of Prof. Dr. Zuhtu ARSLAN, Member of the Faculty Law Enforcement Sciences of the Police Academy, as the Member of the Constitutional Court (N. 2012/17), Resolution 2012/2994 on the Assignment of Ambassadors Resolution 2012/3032 on the Assignment of Ambassadors, - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Designation of the Convicts for Open Penal Enforcement Institution - Regulation Pertaining to Sending Personnel by the Ministry of Economy to Abroad for Postgraduate Education - Regulation on the Appointment of the Personnel of the Ministry of Development and Environment by City Planning - Defense Industry Experts Regulation - Regulation Pertaining to the Principles on the Authorization and Operations of Rating Establishments - Regulation on the Amendment of the Social Security Procedures Regulation, - Communiqué Pertaining to the Assignment of TUV Technical Control and Certification Joint Stock Company as the Accredited Establishment (No: SGM-2012/10) - Communiqué on the Implementation of Tariff Quotas for the Importation of Acrylonitrile - Communiqué Pertaining to Establishing Service Quality Criteria for GSM Mobile Telephone Services 1013 Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar, 2012/2996 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar, — Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/17), 2012/2994 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar 2012/3032 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar, — Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik — Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik — Savunma Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliği — Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik — Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2012/10) — Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ — GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ
Content   Order
16.04.2012, Number of issue: 28266
- Note on the Temporary Representation of the Presidency between the Dates of 16-18 April 2012 by the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, Cemil CICEK, and from then on by the Deputy Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, Mehmet SAGLAM, -Note on the temporary representation of the Ministry of European Union by the Minister of Labor and Social Security Faruk CEVIK - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Food, Agriculture and Village Works by Minister of Health Recep AKDAG, - Regulation on the Amendment Two-Year and Bachelors Degree Training-Education Regulation of Cankaya University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Law of Cankaya University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Medicine of Gaziantep University - Bachelors Training-Education Regulation of TED University — Cumhurbaşkanlığına, 16-18 Nisan 2012 Tarihleri Arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Mehmet SAĞLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — TED Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Content   Order
15.04.2012, Number of issue: 28265
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Economy by Minister of Development Cevdet YILMAZ - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Youth and Sports by Minister of Environment and City Planning Erdogan BAYRAKTAR - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Culture and Tourism by the Minister of Family and Social Policies Fatma SAHIN, - Abdullah Gul University Revolving Fund Enterprise Regulation - Lifelong Learning Application and Research Center Regulation of Abdullah Gul University - Middle East Leadership and Entrepreurship Application and Research Center Regulation of Abdullah Gul University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Faculty of Medicine of Hacettepe University - The Main Regulation of Yeni Yuzyil University, - The List of Permission Certificates for Domestic Processing (D1) for the Month of March of the Year 2012 - The List of Domestic Sale and Delivery Certificates (D3) for the Month of March of the Year 2012 - The List of Permission Certificates for Processing at Abroad (H) for the Month of March of the Year 2012 - The List of Tax, Charge and Due Exemption Certificates (Y) for the Month of March of the Year 2012 - The List of Domestic Processing Permission Certificates that were Annulled upon the Request of the Firms - The List of Domestic Processing Permission Certificates which were Closed Down Ex Officio — Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği — Abdullah Gül Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Abdullah Gül Üniversitesi Ortadoğu Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ana Yönetmeliği, — 2012 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi — 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi — 2012 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi — 2012 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi — Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi — Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
Content   Order
14.04.2012, Number of issue: 28264
- Resolution 2012/2940 on the Ratification of the Protocol between the Republic of Turkey and the Republic of Kazakhstan, Pertaining to Making Available of Some Immovable Properties in the District of Kemer of the Province of Antalya for the Use of the Republic of Kazakhstan, - Environment and City Planning Experts Regulation - Regulation on the Amendment of the Building Inspection Practices Regulation - Regulation on the Amendment of the Typical Development Regulation of Planned Zones - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Foundation and Services of Unions of Culture Husbandry - Regulation on the Amendment of the Expert Witness’ Regulation of the Chamber of Agricultural Engineers of Turkey of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects - Regulation on the Amendment of the Professional Auditing and Minimum Fees Regulation of the Chamber of Agricultural Engineers of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects - Regulation on the Repeal of the National Committees Regulation of the Council of Higher Education, - General Communiqué on Value Added Tax (Series N.117) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to the Pricing of Pharmaceuticals - Communiqué Pertaining to Transfer of Information on Services of those under Insurance Coverage as per Subparagraph “c” of the first paragraph of Article 4 of Law 5510 2012/2940 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar, — Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği — Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası MeslekîDenetim ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik, — Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117) — Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ — 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ
Content   Order
13.04.2012, Number of issue: 28263
- Regulation 2012/2971 on the Repeal of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on the Operations of Turkish Accounting Standards Board - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Control of Industrial Air Pollution - Regulation on the Amendment of the Seed Control Regulation - Disciplinary Managers Regulation of Directorate of Ataturk Forest Farm - Regulation on the Amendment of the Main Regulation of Izmir Economy University - Regulation on the Amendment of the Purchases-Sales Regulation of Izmir Economy University - Regulation on the Amendment of Turkish Language Education Application and Research Center Regulation of Usak University, -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/18) -Resolution on the Establishment of the Sector (N.2007/19) - Communiqué on the Implementation of Tariff Quotas for the Importation of Compressors that are Used for the Production of Air Conditioners - Resolution Pertaining to the Foreign Trade Equity Companies - Resolution 2012/OIB-K-07 of 11.4.2012 of the Supreme Council of Privatization 2012/2971 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği — İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/18) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/19) — Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ — Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar — Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/4/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı
Content   Order
12.04.2012, Number of issue: 28261
- MÜKERRER - Note on the Temporary Representation of the Prime Ministry by Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG, — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Content   Order
12.04.2012, Number of issue: 28262
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of European Union by the Minister of Transportation, Maritime and Communication Binali YILDIRIM, - Regulation on the Appointment of the Personnel of the Ministry of Development and Environment by City Planning - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Improvement of Olives, Budding of Wild Olives - Disciplinary Supervisors Regulation of the Ministry of Culture and Tourism - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Promotion and Change of Title of the General Directorate of the Post and Telegram Organization - Regulation on the Amendment of the Internal Audit Regulation of the Investment Support and Advertisement Agency of Turkey, - Turkish Food Pharmacopoeia Communiqué on Oils that Are Named After the Plants (No: 2012/29) - Turkish Food Pharmacopoeia Communiqué on Restriction of the Use of Epoxy Derivatives in Substances and Materials that are in Contact with Food (No: 2012/32) — Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik — Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik — Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği — Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İç Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (No: 2012/29) — Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ (No: 2012/32)
Content   Order
11.04.2012, Number of issue: 28261
- Law 6287 on the Amendment of Elementary Education and Education Law, and of Some [Other] Laws Law 6289 on the Amendment of the Public Officials Trade Union Law Law 6290 on the Amendment of the Criminal Records Law and the Law Pertaining to the Prevention of Violence and Disorder in Sports Events Law 6291 on the Amendment of the Execution of Penal and Security Measures Law, and Probation, Help Centers and Protection Boards Law, Resolution 1012 on the Election of Members to the Parliamentary Inquiry Commission that was Set up with the Purpose of Discovering Children with Superior Talents, Identification of the Problems Regarding their Education, and their Ensuring their Effective Employment in a Way that would Contribute to our Country’s Development, - Note on the Association of Turkish Accreditation Agency with the Ministry of European Union, Resolution 2012/2967 Pertaining to Re-fixing of Prices for Official Announcement Resolution 2012/2969 on the Foundation of Beysehir Ali Akkanat College of Applied Science under the Presidency of the Selcuk University Resolution Pertaining to the Foundation of Institutes and Faculties under Some Universities, and on Closing Down of Sisli Health College of the Presidency of Istanbul University, - Note on the representation of the Ministry of National Defense by the Minister of Interior Affairs Idris Naim SAHIN, - Resolution of the Associate Professor Dr. Erhan AFYONCU, Member of the Faculty of Science-Education of Marmara University, as the Member of the High Council of Ataturk Culture, Language and History, - An Appointment to the Ministry of National Defense, - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Cukurova University - Regulation on the Amendment of the Training-Education and Examinations Regulation of the Distant Education Professional College of Gazi University - Regulation on the Amendment of the Summer School Regulation of Gebze Institute of High Technology, - Communiqué Pertaining to the Adoption of the Provisions of the Articles of Association of Joint Stock Companies that Grant Privilege (No: Domestic Trade 2012/1) - General Communiqué Pertaining to the Law on Compulsory Use of Cash Registers by Value Added Tax Payers (Series No: 69) 6287 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6289 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6290 Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6291 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1012 Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar, — Türk Akreditasyon Kurumu’nun Avrupa Birliği Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere, 2012/2967 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 2012/2969 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/2972 Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Şişli Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar, — Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan AFYONCU’nun Seçilmesi Hakkında Karar, — Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı, — Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
10.04.2012, Number of issue: 28260
- MÜKERRER - Communiqué Pertaining to National Professional Standards, — Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Content   Order
10.04.2012, Number of issue: 28260
- Note on the Annulment of the Note on the Temporary Representation of the Ministry of Finance by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN, - Regulation on the Amendment of the Regulation on Norm Staff and Standards of Special Provincial Administrations - Regulation on the Amendment of the Regulation on Ambulances, Medical Vehicles for Emergencies and Ambulance Services - Risk Center Regulation of the Banks Association of Turkey - Regulation on the Principles and Procedures Pertaining to Giving of the Knowledgebase of the Customers of the Members of the Risk Center of the Banks Association of Turkey, which are Held by the Risk Center, or to the Legal Persons upon Approval of such Members - Strategic Studies Application and Research Center Regulation of Baskent University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Istanbul Bilim University - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training-Education and Examinations Regulation of Istanbul Bilim University - Regulation on the Amendment of the Education and Examinations Regulation of the Faculty of Medicine of Istanbul Bilim University - Regulation on the Repeal of the Sports Law Researches and Application Center Regulation of Kadir Has University - Regulation on the Amendment of the Summer Time Education Regulation of Okan University - Experimental Animals Application and Research Center Regulation of Ondokuz University — Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere, — İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik — Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği — Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik — Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Content   Order
31.03.2012, Number of issue: 28250
- Project Support Programs Regulation of the Ministry of Youth and Sports - Regulation on the Amendment of the Customs Regulation - Forestry and Water Council Regulation - Health Research and Application Center Regulation of Selcuk University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué on Measuring Standards Communiqué Pertaining to Wind and Solar Energy License Applications — Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliği — Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği — Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Content   Order
30.03.2012, Number of issue: 28249
- Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Beşir ATALAY by Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG, - Ministry of National Education Expertise Regulation - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Procedures and Principles Pertaining to the Restoration of the Cultural Assets of Foundations, or their Leasing out in Exchange for their Repair - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Dumlupinar University - Advanced Technologies Design Research, Development and Application Center Regulation of Dumlupinar University - Psychology Application and Research Center Regulation of Istanbul Kemerburgaz University - Geothermochronology Training, Application and Research Center Regulation of Tunceli University, - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/14) - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/15) - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/17) - General Communiqué on Motor Vehicles Tax (Series No: 40) — Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği — Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği — İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Tunceli Üniversitesi Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/14) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/15) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/17) — Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)
Content   Order
29.03.2012, Number of issue: 28248
- Resolution Pertaining to the Appointment of Prof. Dr. Aygun ATTAR as the President of Giresun University (N.2012/14), - Development of Strategies for the Future Application and Research Center Regulation of Afyon Kocatepe University - Postgraduate Degree Training-Education and Examinations Regulation of Aksaray University - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Istanbul Medeniyer University - Training Education and Examinations Regulation of Plato Professional College - Purchasing and Tenders Regulation of Plato Professional College, - School Milk Program Implementation Communiqué (No: 2012/35) — Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Aygün ATTAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2012/14), — Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği — Plato Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği, — Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2012/35)
Content   Order
28.03.2012, Number of issue: 28247
- Resolution 2012/2850 on Changing of the Staff Positions in Some Public Corporations and Establishments, - Note on the Temporary Representation of Ministry of Environment and City Planning by Forestry and Water Affairs Minister Veysel EROGLU - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Transportation by the Minister of Health Recep AKDAG, - Regulation on the Amendment of the Regulation on Rations of Convicts and Prisoners on Remand as well as of the Penal Institution Personnel - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles that would be Observed by the Wastewater Treatment Facilities when Benefiting from Incentive Measures as per Article 29 of the Environment Law - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Promoting to the Ranks of Police Services Class Chief Police Officer and Senior Chief Police Officer - Sultans|| Poem Collections Application and Research Center Regulation of Afyon Kocatepe University, - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/16) - Resolution Pertaining to the Foreign Trade Equity Companies - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to the Statutory Reserves (N. 2012/3) 2012/2850 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar, — Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Dîvâni Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/16) — Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar — Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/3)
Content   Order
27.03.2012, Number of issue: 28246
- Resolution 2012/2804 on the Ratification of the “Memorandum of Understanding on the Mutual Lifting of Visa Requirement for the Holders of Diplomatic Passports” that was Signed Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Republic of Nigeria Regulation 2012/2809 on the Ratification of the Agreement on the Amendment of the Financial Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the European Commission, Pertaining to the Multiannual “Human Resources Development Operational Program” for the Community Aid that is Provided out of the Pre-accession Assistance under the “Human Resources Development Component, which had been Signed on the Dates of 9 and 13 December 2011 by Exchange of Letters Resolution 2012/2810 on the Ratification of the Finance Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the European Commission, Pertaining to Bulgaria-Turkey Cross Border Cooperation Program within the Scope of the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Resolution 2012/2848 on the Ratification of the Agreement on Mutually Providing and Protection for Investments That was Signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Senegal Resolution 2012/2953 on the Ratification of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Georgia Pertaining to the Joint Use of the Land Customs Checkpoints Resolution 2012/2955 on the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, on Cooperation and Mutual Aid in Matters that Pertain Customs, as well as the Notes About the Said Agreement, Resolution 2012/2956 on Coming into Force of the Principles Pertaining to the Tenders that would be Called by the Prime Ministry under Subparagraph “b” of the 3rd Article of the Public Tenders Law 4737, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Justice by Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG, Regulation 2010/2835 on the Amendment of Public Housing Regulation Regulation 2012/2876 on the Amendment of the General Regulation Pertaining to the Principles on Promotion and Change of Tit in Public Institutions and Establishments Regulation 2012/2949 on the Repeal of the Regulation Pertaining to the Production and Use of Industrial, Scientific and Medical Electronic Devices Regulation 2012/2962 on the Amendment of the Appointment and Relocation Regulation for the Members of Security Services Class - Regulation on the Repeal of the Regulation Pertaining to the Duties and the Operational Procedures and Principles of the Provincial Organization of the Ministry of Environment and Forestry Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Certification and Qualifications of Cultural Investments and Enterprises - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Inciting of Literary Works - Forestry and Hydraulic Works Expertise - Regulation on the Amendment of the PTT Agencies’ Regulation - Regulation on the Amendment of the PTT Branches’ Regulation - Children Studies and Guidance Application and Research Center Regulation, - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/4) - Communiqué Pertaining to the Export of the Substances that Thin the Ozone Layer (Exports: 2012/4) 2012/2804 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 9 ve 13 Aralık 2011 Tarihlerinde Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2810 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile İlgili Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2848 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2953 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2955 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması ile Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar, 2012/2956 Başbakanlık Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, — Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, 2012/2835 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2012/2876 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 2012/2949 Sınai, Bilimsel ve Tıbbi Elektronik Cihazların İmali ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 2012/2962 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği — PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — PTT Şubeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Bingöl Üniversitesi Çocuk Araştırma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/4) — Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2012/4)
Content   Order
26.03.2012, Number of issue: 28245
- Training-Education and Examinations Regulation of the Foreign Languages College of Uludag University, — Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Content   Order
25.03.2012, Number of issue: 28244
- Resolution 2012/2760 Pertaining to the Daily Allowances that would be Given for Trips to the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Daily Allowances at Abroad Resolution 2012/2805 on the Urgent Expropriation of Some Immovable and the Properties as well as some Constructions that are Needed for the Construction of the Branch Line that would Enable Transportation to the Diyarbakir Organized Industrial Zone, by the General Directorate of State Railways of Turkey Resolution 2012/2847 on the Urgent Expropriation of some Immovable Properties by the Municipality of Duzce for the Urban Transformation Project that is Carried out with the Cooperation of the Presidency of the Housing Development Fund and the Municipality of Duzce Resolution 2012/2851 Pertaining to the Foundation of an Independent Village in the Province of Urfa which is Declared as an Implementation Zone Resolution 2012/2852 on the Foundation of a Faculty of Theology and a Faculty of Agriculture and Nature Sciences under the Presidency of Abant Izzet Baysal University Resolution 2012/2901 Pertaining to the Announcement of Some Areas as Tourism Centers Resolution 2012/2912 Pertaining to Setting up of Anatolia Philharmonic Orchestra in the Province of Izmir as the Provincial Organization of the Ministry of Culture and Tourism, which Report Directly to the Head Office Resolution 2012/2918 on the Enforcement of the Accession of Aksakal Municipality, which is a Member of Susurluk Kepekler Thermal Tourism and Alternative Tourism Zones Protection, Development and Infrastructure Services Union, to the said Union Resolution 2012/2919 Pertaining to the Setting up of 14 Branch Offices under Turkish Atom Energy Authority, and Regulation of the Contacts of the Branch Directorates of the Head Office and the Provincial Organization of the Said Authority Resolution 2012/2935 on Changing the Name of the Faculty of Economics and Administrative Sciences under the Presidency of Kadir Has University, as the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Resolution 2012/2936 of Closing Down of the Faculty of Economics and Administrative Sciences under the Presidency of Sabanci University Resolution 2012/2937 on Changing the Name of the Faculty of Economics and Administrative Sciences under the Presidency of Istanbul Gelisim University, as the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Resolution 2012/2938 on the Amendment of the Resolution of the Council of Ministers Pertaining to the Qualities of the Units of the Public Institutions and Establishments at Abroad, to the Cities and the Countries they are Set up at, to the Field of their Duties, to the Countries they are Accredited at, and to the Missions they Report to Resolution 2012/2944 Pertaining to the Foundation of Education Sciences Institute under the Presidency of Gaziantep University Resolution 2012/2945 Pertaining to Changing the Name of the Directorate of the Regional Committee for the Protection of the Cultural and Natural Heritage of Istanbul Renovation Zones of the Provincial Organization of the Ministry of Culture and Tourism, and of Directorate of the Regional Committee Number VII for the Protection of Cultural and Natural Heritage of Istanbul Resolution 2012/2957 Pertaining to School Milk Program Implementation Principles Resolution 2012/2959 on the Urgent Expropriation of the Immovable Properties that are Needed for the Construction of the Energy Lines that would be Installed in the Province of Mardin, in order to have Ownership/Servitude Rights on them to the Name of the General Directorate of the Electricity Distribution Joint Stock Company of Turkey, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Development by European Union Minister Egemen BAGIS, - Regulation on the Amendment of Water Pollution Control Regulation 2012/2760 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 2012/2805 Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne Ulaşımı Sağlayacak İltisak Hattının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmaz İle Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2847 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Düzce Belediyesinin İşbirliğinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Düzce Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2851 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar 2012/2852 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/2901 Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı Hakkında Karar 2012/2912 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İzmir İlinde Anadolu Filarmoni Orkestrası Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar 2012/2918 Susurluk Kepekler Termal Turizm ve Alternatif Turizm Alanları Koruma, Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği’ne Üye Olan Aksakal Belediyesinin Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar 2012/2919 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Bünyesinde 14 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Adı Geçen Başkanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar 2012/2935 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/2936 Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar 2012/2937 İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/2938 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2012/2944 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2012/2945 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/2957 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar 2012/2959 Mardin İlinde Tesis Edilecek Olan Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların, Mülkiyetinin/İrtifak Hakkının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, — Kalkınma Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
24.03.2012, Number of issue: 28243
- Resolution 1011 on Selection of Members to the Parliamentary Inquiry Commission that had been Set up with the Purpose of Studying the Developments in Information Technologies on the path to Become a Knowledge-Based Society, and the Social Effects of Internet Usage on Youth and the Family Structure, and Most of All on Children, Resolution 2012/2813 on the Ratification of the Cooperation Agreement in the Field of Health between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the New Zealand Resolution 2012/2838 on the Ratification of the Protocol between the Government of the Republic of Turkey and the Council of Ministers of Bosnia Herzegovina Pertaining to the Foundation and Operation of Culture Centers Resolution 2012/2855 on the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Council of Ministers of Ukraine, Pertaining to the Procedures on their Citizens’ Trips to Each Other||s Country Resolution 2012/2856 on the Ratification of the Agreement between the Republic of Turkey and the Republic of Finland, on the Prevention of Double Taxation Pertaining to the Taxes Levied on Income as well as the Protocol and the Notes Regarding this Agreement Resolution 2012/2867 on the Ratification of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Council of Ministers of Ukraine Pertaining to the Registration of the Year 2011 Projects that would be Implemented within the Framework of Article Two of the Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Council of Ministers of Ukraine Pertaining to Technical and Financial Cooperation, which is Dated 14 November 2002 Resolution 2012/2868 on the Ratification of the Protocol Pertaining to Free Treatment of Afghan Patients in Turkey, which is Annexed to the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan in the Field of Health Resolution 2012/2871 on the Ratification of the “Rules on Carriage of Freight, Railway Cars and Containers via International Mixed Transportation Line from Samsun and Kavkaz Ports on Railway Ferries” and the Annexes thereto, and the “Railway Ferry and International Mixed Transportation Line from Samsun and Kavkaz Ports Operation Status” Resolution 2012/2872 on the Ratification of the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Public Housing that was Signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Mauritania Resolution 2012/2890 on the Ratification of Resolution 1/2011 on the Amendment of Protocol III Pertaining to the Definition of the “Products of Origin” and to the Administrative Cooperation Methods, which is Annexed to the Joint Committee of the Free Trade Agreement between the Republic of Turkey and the Republic of Croatia, Resolution 2012/2845 Pertaining to Application of Tariff Quotas to the Importation of the Compressors that are Used in the Production of Air Conditions Resolution 2012/2862 Pertaining to Setting up of 4 Branch Directorates of the Head Office of the Presidency of the Manuscript Works Agency of Turkey Resolution 2012/2894 on the Verification of the Validity Dates of Some Agreements Resolution 2012/2931 on the Amendment of the Resolution Pertaining to the Determination of the Value Added Tax Rates that would Apply to Goods and Services Resolution 2012/2961 on the Appointment of Prof. Dr. Metin Toprak, Member of the Competition Authority as the Vice President for the Remaining Term of Office, - An Appointment to the Ministry of National Defense, (Regarding Communiqué 2012/6 on the Amendment of the Communiqué (Exports: 2008/6) Pertaining to Tax, Charge and Due Exemptions for Exports, Transit Trading, Sales and Deliveries That Pass for Export as well as the Services and Activities That Generate Foreign Currency) 1011 Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar, 2012/2813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2838 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar 2012/2855 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2856 Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar 2012/2867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar  Kurulu Arasında Teknik ve Mali İşbirliğine İlişkin 14 Kasım 2002 Tarihli Anlaşma Uyarınca, Sözkonusu Anlaşmanın İkinci Maddesi Çerçevesinde Uygulanacak 2011 Yılı Projelerinin Tesciline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmaya Ek Afgan Hastaların Türkiye’de Ücretsiz Tedavisine İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar 2012/2871 “Samsun ve Kavkaz Limanları Üzerinden, Demiryolu Feribotuyla Uluslararası Karma Taşımacılık Yöntemiyle Yüklerin, Vagonların ve Konteynerlerin Taşınmasına İlişkin Kurallar” ve Ekleri ile “Samsun ve Kavkaz Limanları Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılık Hattı İşletim Kurulu Statüsü||nün Onaylanması Hakkında Karar 2012/2872 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2890 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’ün Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2011 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar, 2012/2845 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2012/2862 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Merkez Teşkilatında 4 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar 2012/2894 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar 2012/2931 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2012/2961 Rekabet Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak’ın, Üyeliğinin Kalan Süresi İçin Görev Yapmak Üzere İkinci Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar, — Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı, (2012/6 sayılı “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili)
Content   Order
23.03.2012, Number of issue: 28242
- Resolution 2012/2854 on the Ratification of the “Agreement on Lifting of Visa Requirement for the Holders of Diplomatic Passports” that was Signed Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Mali Resolution 2012/2916 on our Accession to the International Center of Synchrotron Light for Experimental Science and Applications in the Middle East (SESAME), by the Attached Declaration Resolution 2012/2920 on the Ratification of the Agreement Pertaining to the Operation of Hoca Ahmet Yesevi International Turkish-Kazakh University between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Kazakhstan, and of the Protocol on the Amendments the Agreement Pertaining to the Operation of Huca Ahmet Yesevi International Turkish-Kazakh University between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Kazakhstan that is dated 22 October 2009 Resolution 2012/2923 on the Ratification of the Intergovernmental Framework Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Pertaining to Meeting of the Water Requirement of Turkish Republic of Northern Cyprus, Resolution 2012/2853 on the Foundation of the a College of Tourism and Hotel Management under the Presidency of Dumlupinar University Resolution 2012/2879 on the Foundation of a Foreign Languages College, and a Tourism and Hotel Management College under the Presidency of Mehmet Akif Ersoy University Resolution 2012/2880 on the Foundation of a Faculty of Fine Arts under the Presidency of Ardahan University Resolution 2012/2881 on the Foundation of a Health Sciences Institution and a Fine Arts Institution under the Presidency of Canakkale Onsekiz Mart University Resolution 2012/2882 on the Foundation of Uzunkopru Applied Sciences College under the Presidency of the Trakya University Resolution 2012/2883 on the Foundation of the a Faculty of Agriculture and Natural Sciences under the Presidency of Duzce University Resolution 2012/2884 on the Foundation of the Barbaros Hayrettin Faculty of Maritime under the Presidency of the Mustafa Kemal University Resolution 2012/2905 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties for the Stadium, Marksmanship and Gymnasium, Construction of which in Mersin is Planned for 2013 Mediterranean Games Resolution 2012/2907 on the Foundation of Foreign Languages College under the Presidency of the Bursa Orhangazi University Resolution 2012/2908 on the Foundation of Some Institutes, Faculties and Colleges under High Education Institutions, and on Merging of Some Colleges Resolution 2012/2909 on Closing Down of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty of the Presidency of Marmara University, and on the Foundation of a Faculty of Economics, a Faculty of Management and a Faculty of Political Science under the Same Presidency Resolution 2012/2922 on the Foundation of the a Faculty of Islamic Knowledge under the Presidency of the Yildirim Beyazit University Resolution 2012/2928 on the Foundation of the a Faculty of Theology under the Presidency of the Pamukkale University, - Note on the Temporary Representation of the Prime Ministry by Deputy Prime Minister Bulent ARINC, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Economy by the Minister Culture and Tourism Ertugrul GUNAY - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Energy and Natural Resources by Youth and Sports Minister Suat KILIC, - Resolution on the Election of the Member of the Constitutional Court Serdar OZGULDUR as the President of the Court of Jurisdictional Disputes, - Regulation on the Plans for Protected Zones - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Bogazici University 2012/2854 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2916 Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) Statüsüne İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar 2012/2920 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma’ya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar 2012/2923 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar, 2012/2853 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/2879 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/2880 Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/2881 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2012/2882 Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/2883 Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/2884 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/2905 2013 Akdeniz Oyunları Kapsamında Mersin’de Yapılması Planlanan Stadyum, Atıcılık Tesisleri ve Jimnastik Salonunun İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2907 Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/2908 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması ile Bazı Yüksekokulların Birleştirilmesi Hakkında Karar 2012/2909 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/2922 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/2928 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar, — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Seçilmesi Hakkında Karar, — Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik — Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
22.03.2012, Number of issue: 28241
- Resolution 2012/1831 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties in the Villages of Turnasuyu and Taslicay of the District of Gulyali of the Province of Ordu, by the Special Provincial Administration of Ordu Resolution 2012/2840 on the Amendment of the Resolution Pertaining to Border Trade Resolution 2012/2841 on the Amendment of the Resolution on the Principles and Procedures on the Operations of the Interministerial Joint Culture Commission, and on Deciding the Qualifications as well as the Rights and Liabilities of the Personnel that would be Assigned to Abroad by this Commission Resolution 2012/2844 Pertaining to Arrangements to be Done in the Provincial Organization of the Ministry of Forestry and Trade Ministry Resolution 2012/2858 Pertaining to the Provision of Aid for Coal to the Poor Families Resolution 2012/2861 Pertaining to Subjection of Some Substances to Law 2313 on the Control of Narcotic Substances Resolution 2012/2869 on the Amendment of Resolution 99/12770 of the Council of Ministers, which is dated 13.4.1999, Pertaining to the Qualities of the Units of the Public Institutions and Establishments at Abroad, to the Cities and the Countries they are Set up at, to the Field of their Duties, to the Countries they are Accredited at, and to the Missions they Report to Resolution 2012/2902 on the Foundation of a Forensic Sciences Institute under the Presidency of Police Academy Resolution 2012/2903 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties for the Construction of Kavaklidere Potable Water Treatment Facility of Izmir Potable Water (Gordes ve Caglayan) Application Project, by Izmir Metropolitan Municipality Resolution 2012/2904 on the Amendment of the Resolution on the Principles Pertaining to the Tenders that would be Called by the Ministry of National Defense under Subparagraph “b” of the 3rd Article of Public Tenders Law 4737 Supplementary Resolution 2012/2911 on Importation Regime Resolution 2012/2921 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties for the Construction of Alakopru Dam of the Project for Carrying Water to Cyprus from (Dragon) Stream, by the General Directorate of State Hydraulic Works Resolution 2012/2924 that would be [Carried] Transit through the Customs Zone of Turkey, - Note on the temporary representation of the Ministry of European Union by the Minister of Labor and Social Security Faruk CEVIK - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Foreign Affairs by the Minister of Customs and Commerce Hayati YAZICI, Regulation2012/2842 on the Amendment of Movable Properties Regulation - Regulation on the Amendment of the Beekeeping Regulation - Lifelong Education Application and Research Center Regulation of Cankiri Karatekin University - Continuous Training Application and Research Center Regulation of Izmir Katip Celebi University - Distant Education Application and Research Center Regulation of Izmir Katip Celebi University - Regulations on the Repeal of Some Regulations of Marmara University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Imports: 2012/15) Pertaining to the Audit of Some Textile and Ready Made Garment Products - Communiqué on the Amendment of the Communiqué 2006/4 Pertaining to Creation of Trademarks at Abroad for Turkish Products, to Establishing of the Image of Turkish Products, and to Supporting, - Resolution 109 of 17.3.2012 of the Supreme Committee of Elections 2012/2831 Ordu İli, Gülyalı İlçesi Turnasuyu ve Taşlıçay Köylerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yol Yapımı Amacıyla Ordu İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2840 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2012/2841 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2012/2844 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 2012/2858 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar 2012/2861 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar 2012/2869 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2012/2902 Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Adli Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2012/2903 İzmir İçme Suyu (Gördes ve Çağlayan) Uygulama Projesi Kapsamındaki Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2904 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar 2012/2911 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2012/2921 Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi Kapsamındaki Alaköprü Barajı’nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2924 Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar, — Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, 2012/2842 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Marmara Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler, — Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ — Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1), — Yüksek Seçim Kurulunun 17/3/2012 Tarihli ve 109 Sayılı Kararı
Content   Order
21.03.2012, Number of issue: 28240
- MÜKERRER - Communiqué Pertaining to National Professional Standards - Communiqué Pertaining to National Professional Standards — Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ — Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Content   Order
21.03.2012, Number of issue: 28240
- Resolution 2012/2828 on the Foundation of a Faculty of Health Sciences and a College of Gymnastics and Sports under the Presidency of Istanbul Sabahattin Zaim University Resolution 2012/2906 Pertaining to Changing of the Name of the Faculty of Nursing of the Presidency of Istanbul University as the Florence Nightingale Faculty of Nursing, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of National Education by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN, - Resolutions of Appointments to the Deputy Prime Ministry, and to the Ministries of Energy and Natural Resources, Youth and Sports, Customs and Trade, and Forestry and Water Affairs, - Regulation on the Amendment of the Highways Traffic Regulation - Promotion and Change of Title Regulation of the Ministry of Development Personnel - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Promotion and Change of Title of the Government Officials who Work at the Ministry of National Defense, at Turkish General Staff and at the Land Forces Command - Assessment and Disciplinary Regulation of the Assessment Experts Union of Turkey - Postgraduate Training and Education Regulation of Cukurova University - Sport Studies Application and Research Center Regulation of Istanbul Kadir Has University - Regulation on the Amendment of the Two-Year Degree Training-Education and Examinations Regulation of Kilis 7 Aralik University - Regulation on the Amendment Two-Year and Bachelors Degree Training-Education Regulation of Kocaeli University - Entrepreneurship and Cooperation with Industry, Entrepreneurship and Business Development Application and Research Center Regulation of Mehmet Akif Ersoy University, - Circular 2012/8 of the Prime Ministry Pertaining to Akkuyu Nuclear Power Plant Project, - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/13) - Communiqué on the Amendment of Communiqué (Series No:1) Pertaining to Stamp Tax and Due Exemption for Activities that Generate Foreign Currency Income (Series No:5) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Exports: 2008/6) Pertaining to Tax, Charge and Due Exemptions for Exports, Transit Trading, Sales and Deliveries That Pass for Export as well as the Services and Activities That Generate Foreign Currency (Exports:2012/6) - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/6) - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/8) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to the Principles Regarding the Investment Funds (Series: VII N. 43) - Resolution 2012/39, -40, -41, -42, -43, -44 -45 -46 and 47 of 19.3.2012 of the Supreme Council of Privatization 2012/2828 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/2906 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Fakültesinin Adının Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar, — Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği — Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Değerlendirme ve Disiplin Yönetmeliği — Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği — Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ile İlgili 2012/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/13) — Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) — İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6) — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/6) — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/8) — Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 43) — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/3/2012 Tarihli ve 2012/39-40-41-42-43-44-45-46 ve 47 Sayılı Kararları
Content   Order
20.03.2012, Number of issue: 28239
- Law 6284 Pertaining to the Protection of Family and the Prevention of Violence against Women Law 6285 on the Approval of the Ratification of the of the Scientific and Technological Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Poland Law 6286 on the Approval of the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Council of Ministers of Ukraine, on the Matter of the Organization of the Direct International Freight Railway-Ferry Services between Turkey and Ukraine, - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Beşir ATALAY by Justice Minister Sadullah ERGIN, - Resolution of the High Council of Judges and Public Prosecutors, - Regulation on the Repeal of the Personal Records Managers Regulation of the Presidency of Religious Affairs - Regulation Pertaining to the Authorization Certificate that would be Given to the Persons who would Repair and Calibrate Measurement and Measurement Devices - Regulation on the Private Education Institutions of the Ministry of Education - Agricultural Studies Application and Research Center Regulation of Gaziosmanpasa University - Power Systems Application and Research Center Regulation of Pamukkale University, - Circular 2012/6 of the Prime Ministry Pertaining to “Single Window” System Customs Services - Circular 2012/7 of the Prime Ministry Pertaining to Water Management Coordination Committee, - Resolution of the Committee for Deciding the Food Allowance of Seamen - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/5) - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (N. 2012/7) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to Setting Retail Sale Service Revenue and Retail Energy Sale Prices - Resolution 2012/OIB-K-05 of 19.3.2012 of the Council of Privatization, - Banking Regulation and Supervision Agency’s Resolution 4641 of 15.3.2012 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 6285 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6286 Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, — Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar, — Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik — Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği — Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Pamukkale Üniversitesi Güç Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2012/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi — Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, — Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/5) — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/7) — Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ — Özelleştirme İdaresinin 19/3/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı, — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/3/2012 Tarihli ve 4641 Sayılı Kararı
Content   Order
19.03.2012, Number of issue: 28238
- Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Kadir Has University - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Maltepe University — Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Content   Order
18.03.2012, Number of issue: 28237
- Strategic Studies Application and Research Center Regulation of Ankara University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué (Imports 2012/11) Pertaining to the Importation of Some Explosive Substances, Firearms, Knives and Similar Devices — Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11||de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Content   Order
17.03.2012, Number of issue: 28236
- MÜKERRER - Note on the Annulment of the Note on the Representation of the Prime Ministry by Deputy Prime Ministry Bulent ARINC, - Note on the Annulment of the Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN - Note on the Annulment of the Note on the Temporary Representation of the Ministry of European Union by Minister of Economy Mehmet Zafer CAGLAYAN — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere, — Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere — Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
Content   Order
17.03.2012, Number of issue: 28236
- Resolution 2012/2939 on the Amendment of the Resolution on Putting into Effect of the Resolution Pertaining to Fixing the Additional Fee that Can be Charged by the Contracted Health Providers, Including the Foundation Universities other than the Public Administration Health Service Providers, on Top of the Health Services Fee that is Fixed by the Health Services Pricing Commission Resolution 2012/2941 on Rescheduling of Installment Payment Times in Law 6111, Because of Force Majeure in the Event of Natural Disasters and Extraordinary Politic Risks, - Note on the Temporary Representation of the Prime Ministry by Deputy Prime Minister Bulent ARINC, - Note on the Temporary Representation of the Deputy Prime Minister Ali BABACAN by the Minister of Development Cevdet YILMAZ - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of European Union by Minister of Economy Mehmet Zafer CAGLAYAN - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Youth and Sports by Minister of Environment and City Planning Erdogan BAYRAKTAR, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Food Agriculture and Livestock by the Minister of Finance Mehmet SIMSEK, - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Health by the Minister of Energy and Natural Resources Taner YILDIZ, - Decree on the Abandonment of the Remaining Punishment of the Convict Hamdi BAYBURE (N. 2012/13), - Resolutions of Appointment to the Deputy Prime Ministry and to the Ministries of Justice, Family and Social Policies, European Union, Science Industry and Technology, Labor and Social Security, Environment and City Planning, Energy and Natural Resources, Youth and Sports, Food Agriculture and Husbandry, Customs and Trade, Development, Finance, and National Defense, - Resolution Pertaining to Changing of Administrative Affiliation, - Circular on the Amendment of the Circular of the Central Bank of the Republic of Turkey that is Numbered I-M Pertaining to Resolution 32 Regarding the Protection of Turkish Currency and to Communiqué 2008-32/34 of the Undersecretariat of Treasury of the Treasury (Number: 2012/1), - Resolution 2012/32 of 9.2.2012 of the Supreme Council of Privatization , - Resolution 2012/38 of 16.3.2012 of the Supreme Council of Privatization , - Communiqué Pertaining to the Implementation of ANNEX-4 of the Regulation on Service Quality in Electronic Communications Sector, - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2008/115, K. 2011/86, - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/55, K. 2011/146 - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2010/115, K. 2011/154, - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2010/73, K. 2011/176, - Judgment of the Constitutional Court, Numbered E. 2011/23, K. 2012/3, 2012/2939 Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2012/2941 Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar, — Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hükümlü Hamdi BAYBURE’nin Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/13), — Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Hakkında Karar, — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2012/1), — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/32 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/3/2012 Tarihli ve 2012/38 Sayılı Kararı — Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ, — Anayasa Mahkemesinin E: 2008/115, K: 2011/86 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/55, K: 2011/146 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/115, K: 2011/154 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/73, K: 2011/176 Sayılı Kararı — Anayasa Mahkemesinin E: 2011/23, K: 2012/3 Sayılı Kararı
Content   Order
16.03.2012, Number of issue: 28235
- Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Beşir ATALAY by the National Education Minister Omer DINCER - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Culture and Tourism by the Minister of Family and Social Policies Fatma SAHIN, - Regulation on the Amendment of the Gaziantep University Regulation on Two-Years and Honors Degree Training-Education as well as on the Principles Pertaining to the Examinations and Assessments - Experimental Studies Application and Research Center Regulation of Mustafa Kemal University, - Communiqué Pertaining to the International Arbitration Fees Tariff - The List of Permission Certificates for Domestic Processing (D1) for the Month of February of the Year 2012 - The List of Domestic Sale and Delivery Certificates (D3) for the Month of February of the Year 2012 - The List of Permission Certificates for Processing at Abroad (H) for the Month of February of the Year 2012 - The List of Tax, Charge and Due Exemptions (Y) for the Month of February of the Year 2012 - The List of Domestic Processing Permission Certificates that were Annulled upon the Request of the Firms - The List of Domestic Processing Permission Certificates which were Closed Down Ex Officio - Resolution 2012/36 of 14.3.2012 of the Supreme Council of Privatization - Resolution 2012/37 of 14.3.2012 of the Supreme Council of Privatization — Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Mustafa Kemal Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ — 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi — 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi — 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi — 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi — Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi — Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/3/2012 Tarihli ve 2012/36 Sayılı Kararı — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/3/2012 Tarihli ve 2012/37 Sayılı Kararı
Content   Order
15.03.2012, Number of issue: 28234
- Note on the Annulment of the Note on the Temporary Representation of the Ministry of Youth and Sports by Minister of Environment and City Planning Erdogan BAYRAKTAR, - Regulation on the Procedures and Principles Pertaining to the Permission Process for the Domestic Market Bond Issues by the Local Administrations of Government and their Associations and Public Enterprises - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Use of Personal Monies in Trust, Deposited by Convicted Persons and by Persons who are Remanded under Custody - Regulation on the First Time Appointments to the Ministry of Customs and Trade - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the National Market Application in the Petroleum Market - Regulation on the Amendment of the Implementation, Registration, Auditing and Documentation Regulation of Freelance Mining Engineering Services of the Chamber of Civil Engineers of the Union of the Chambers of Turkish Engineers and Architects - Regulation on the Amendment of the Postgraduate Degree Training and Education Regulation of Eskisehir Osmangazi University - Distant Education Application and Research Center Regulation of Eskisehir Osmangazi University, - Resolution on the Establishment of the Sector (No: 2012/12) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to Electricity Market Retail Sale Contracts Guidelines - Resolution 2012/30 of 9.2.2012 of the Supreme Council of Privatization — Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere, — Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik — Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik — Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik — Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/12) — Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/30 Sayılı Kararı
Content   Order
14.03.2012, Number of issue: 28233
- Note on the Temporary Representation of the Ministry of Youth and Sports by Minister of Environment and City Planning Erdogan BAYRAKTAR, - Resolution on an Appointment to the Ministry of Food, Agriculture and Husbandry, - Regulation Pertaining to Inciting Literary Works - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles on the Production, Processing, and Domestic and Foreign Trade of Tobacco, - Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Imports (No: 2012/3) - Communiqué Pertaining to the Conditions that would have to be Met for Receiving Control Certificate for Cattles for Slaughter and for Livestock, and Sheep, when They are Imported (No: 2012/25) — Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararı, — Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik — Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) — Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2012/25)
Content   Order
13.03.2012, Number of issue: 28232
- Resolution 1010 on Setting up of a Parliamentary Inquiry Commission with the Purpose of Discovering Children with Superior Talents, Identification of the Problems Regarding their Education, and their Ensuring their Effective Employment in a Way that would Contribute to our Country’s Development, Resolution 2012/2878 Pertaining to the Rearrangement of Hours throughout the Country for Daylight Saving Resolution 2012/2892 Pertaining to the Urgent Expropriation of Some Real Properties in the Central District of the Province of Rize, by Rize UNiversity Resolution 2012/2910 Pertaining to the Implementation of Tariff Quotas to Imports of Ethylene Glycol (Ethanediol), - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Energy and Natural Resources by the Minister of Finance Mehmet SIMSEK, - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Examination and Stamping of Measurement and Measurement Devices Fees that would be Charged - Regulation on the Operational Procedures and Principles of the Supreme Board Technical Works of the Ministry of Environment and City PLanning - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Appointment of the Provincial Organization of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs Personnel by Relocation - Regulation Pertaining to the Identification and Registration of the Immovable Cultural Asset Properties that Need to be Protected - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Procedures and Principles Pertaining to Tax Stamp Application - Regulation on the Repeal of the Personnel Regulation of the General Directorate of Mineral Research and Exploration, - Communiqué (No: MHG/2012-02) Pertaining to the Assignment of BVA Certification and Training Services Limited Company as the Accredited Establishment in accordance with the Building Materials Regulation (89/106/EEC) - Communiqué on the Amendment of the Communiqué 2009/8 Pertaining to the Implementation of Supervision of Imports - Communiqué of the Principles of Usage of the Caution Monies that had been Deposited by the Portfolio Management Companies (Series: V, No: 130), - Judgments of the Eleventh Division of the State Council 1010 Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar, 2012/2878 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Ayarlanması Hakkında Karar 2012/2892 Rize İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Rize Üniversitesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2910 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik — Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, — Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-02) — İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ — Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130), — Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar
Content   Order
12.03.2012, Number of issue: 28231
- Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG by Justice Minister Sadullah ERGIN, - The Main Regulation of Altın Koza University - Regulation on the Repeal of the Dual Main Discipline Program Regulation of Istanbul Kultur University - Regulation on the Repeal of the Secondary Discipline Program Regulation of Istanbul Kultur University - Postgraduate Training and Education Regulation of Kirklareli University — Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Altın Koza Üniversitesi Ana Yönetmeliği — İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — İstanbul Kültür Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik — Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Content   Order
11.03.2012, Number of issue: 28230
- Resolution 2012/2757 on the Ratification of the Protocol between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan Pertaining to the Training of the Afghanistan Army Units/Personnel in Turkey Resolution 2012/2795 on the Ratification of the Supplementary Agreement that Amends the Social Security Agreement had been Signed between the Republic of Turkey and the Kingdom of Sweden on the Date of 30 June 1978, - Renewable Energy Application and Research Center Regulation of Dicle University - Distant Education Application and Research Center Regulation of Kahramanmaras Sutcu Imam University - Purchasing and Tenders Regulation of KTO Karatay University, - Communiqué Pertaining to the Guide on the Categorization of Personal Protection Equipment 2012/2757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Kuvvetleri Birlikleri/Personeline Türkiye’de Verilecek Eğitime İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar 2012/2795 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar, — Dicle Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği — KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği, — Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
Content   Order
10.03.2012, Number of issue: 28229
- Resolution 2012/2834 on the Ratification of the Air TRansportation Agreement that was Signed between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Russian Federation, Resolution 2012/2758 on the Identification of the Validity Dates of Some Agreements, - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG by the Minister of Science Industry and Technology Nihat ERGUN -Note on the Temporary Representation of the Ministry of Culture and Tourism by the Minister of Labor and Social Security Faruk CEVIK, - Regulation on the Assignment of the Ministry of Energy and Natural Resources Personnel to Abroad for Training - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Disciplinary Committee and Disciplinary Supervisors of the Contracted Personnel of the General Directorate of the Electricity Production Joint Stock Company - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to Electricity Production in the Electricity Market without License - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Wholesale of the Products of the General Directorate of Tea Enterprises - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training and Education Regulation of Bogazici University - Regulation on the Amendment of the Turkish Language Teaching Application and Research Center Regulation of Suleyman Demirel University, - Communiqué on the Amendment of the Communiqué Pertaining to the Fundamental Criteria that are Taken as the Basis in the Assignment of Audit Personnel who would Work in Market Observation and Supervision - Regulation on the Implementation of the Regulation Pertaining to Electricity Production in the Electricity Market without License 2012/2834 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar, 2012/2758 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar, — Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik — Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik — Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ — Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Content   Order
09.03.2012, Number of issue: 28228
- Resolution 2012/2737 on the Ratification of the Scientific and Technological Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Kingdom of Morocco Resolution 2012/2787 on the Ratification of the “Agreement on the Mutual Lifting of Visa Requirement for the Holders of Diplomatic Passports” that was Signed Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Regulatory Statue 2012/2780 on the Amendment of the Regulatory Status Pertaining to Carrying Out of Mediation Activities for the Adoption of Minors, Resolution 2012/2735 on Changing the Name of the Faculty of Fine Arts of the Presidency of Kadir Has Universit as the Faculty of Arts and Design Resolution 2012/2788 on the Amendment of the Resolution Pertaining to the Term of Service of Reserve Officers and the Term of Active Service of Corporal and Privates, Regulation 2012/2818 on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Clothing Allowance of Government Officials - Regulation on the Amendment of the Regulation Pertaining to the Chemical Fertilizers for Agricultural Use - Regulation on the Amendment of Chemical Fertilizer Audit Regulation, - General Communiqué on National Estate (Series N.344) 2012/2737 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar 2012/2787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar, 2012/2780 Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük, 2012/2735 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat ve Tasarım Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2012/2788 Yedek Subayların Hizmet Süreleri ile Erbaş ve Erler İçin Muvazzaflık Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 2012/2818 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344)
Content   Order
08.03.2012, Number of issue: 28227
- Law 6283 on the Amendment of Social Security and General Health Insurance Law, Resolution 2012/2730 Pertaining to Changing the Name of Zara Applied Sciences College of the Presidency of Cumhuriyet University as Zara Veysel Dursun Applied Sciences College Resolution 2012/2731 on the Foundation of a College of Gymnastics and Sports under the Presidency of Erzincan University Resolution 2012/2732 Pertaining to Changing the Name of the Foreign Languages College of the Presidency of Duzce University as Hakime Erciyas Foreign Languages College, Resolution 2012/2733 on the Foundation of a Faculty of Fine Arts under the Presidency of Konya University, Resolution 2012/2734 Pertaining to Foundation of a Faculty of Architecture and Design and a Faculty of Economic and Administrative Sciences under the Presidency of Canakkale Onsekiz Mart University, and to Changing the Name of the Faculty of Architecture-Engineering of the Same Presidency as the Faculty of Engineering, Resolution 2012/2742 on the Authorization of the Establishment of Some Local Administration Union, Resolution 2012/2748 Pertaining to Merging of the Faculty of Science- Literature and the Faculty of Engineering of the Presidency of Kadir Has University under the Name of the Faculty of Engineering and Nature Sciences , Resolution 2012/2749 on the Foundation of Civil Aviation College under the Presidency of the Cukurova University, Resolution 2012/2750 on the Foundation of a Marine Sciences and Technologies Institute under the Presidency of the Black Sea Technical University Resolution 2012/2751 on the Foundation of the a Faculty of Theology under the Presidency of the Trakya University, Resolution 2012/2752 on the Foundation of the a Faculty of Aerospace Sciences under the Presidency of Gaziantep University, Resolution 2012/2753 on the Foundation of the a Faculty of Technology under the Presidency of the Mustafa Kemal University, Resolution 2012/2763 Pertaining to Making Arrangements in the Organization of the General Directorate of Highways at Abroad, Resolution 2012/2765 on the Allocation of Some Areas as Technology Development Zones and on Making Changes to the Boundaries of Some Technology Development Zones, Resolution 2012/2766 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties by the General Directorate of State Hydraulic Works with the Purpose of Construction of Tranzon-Of-Solakli Valley Flood Protection, Rehabilitation and Landscaping Work as Part of Small Water Works Project, which is Included in the Year 2012 Investment Program Resolution 2012/2767 on the Joining of Plots of Land in Some Places Resolution 2012/2772 Pertaining to the Foundation of Education Sciences Institute under the Presidency of Bartin University Resolution 2012/2779 Pertaining to the Foundation of Hasan Ferdi Turgutlu Faculty of Technology under the Presidency of Celal Bayar University, Resolution 2012/2786 on the Amendment of the Resolution Pertaining to the Procedures and Principles on Setting up of the Organs and the Operations of Izmir Steering Board, Resolution 2012/2791 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties in the Central Yusuflar Neighborhood of the Province of Kahramanmaras, by the Municipality of KAhramanmaras, Resolution 2012/2792 on the Designation of Bodrum Passenger Wharf as the Permanent Passenger Entrance-Exit Marine Border Checkpoint Resolution 2012/2793 on Closing Down of the Faculty of Engineering-Architecture of the Presidency of Suleyman Demirel University and Opening of a Faculty of Engineering and a Faculty of Architecture under the Same Presidency, Resolution 2012/2817 on the Urgent Expropriation of Some Immovable Properties at the Place, where the Borrow Pit and Quarry from which Materials that would be Used for the Construction of the Properties and Storage Facilities at the Storage Area would be Obtained, by the General Directorate of State Hydraulic Works, with the Purpose of the Construction of Tasbasan Storage Works as Part of "Suruc Plain Pumped Irrigation (South East Anatolia Project - GAP) Project”, which is Included in the Year 2012 Investment Program, Resolution 2012/2822 on the Announcement of the Area in the District of Sehitkamil of the Province of Gaziantep as “Sarigulluk Urban Transformation and Development Zone”, Resolution 2012/2830 on the Amendment of the Resolution Pertaining to the Application of Some Articles of Customs Law 4458, - Regulation on the Amendment of the Preparatory Class of the Foreign Language College Training-Education and Examinations Regulation of Bogazici University - Regulation on the Amendment of the Two-Year Degree Training-Education and Examinations Regulation of Erzincan University - Regulation on the Amendment of the Bachelors Degree Training and Education Examinations Regulation of Erzincan University, - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/9), - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/10), - Resolution on the Establishment of the Sector (N.2012/11), - Communiqué Pertaining to Changing the Title of the Defense Industry Exporters’ Union (No: Export 2012/3), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué No: 2002/8 Pertaining to the Symbol that Must be on Substances and Materials which Come into Contact with Turkish Food Pharmacopoeia Substances (No: 2010/20), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué No: 2008/26 Pertaining to the Maximum Limits of the Contaminants in Turkish Food Pharmacopoeia Substances (No: 2010/21), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué No: 2009/6 Pertaining to the Microbiological Criteria of Turkish Food Pharmacopoeia (No: 2010/22), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué No: 2002/58 Pertaining to the Rules on General Labeling and Food Labeling of Turkish Food Pharmacopoeia Substances (No: 2010/23), - Communiqué on the Repeal of the Communiqué No: 2002/32 Pertaining to the Rules on the Substances and Materials that Contact Turkish Food Pharmacopoeia Substances (No: 2010/24), 6283 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2012/2730 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Zara Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Adının Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar, 2012/2731 Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar, 2012/2732 Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Yabancı Diller Yüksekokulunun Adının Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar, 2012/2733 Konya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2012/2734 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması ve Adı Geçen Rektörlük Bünyesinde Yer Alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar, 2012/2742 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2012/2748 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adı Altında Birleştirilmesi Hakkında Karar 2012/2749 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2012/2750 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2012/2751 Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar, 2012/2752 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar, 2012/2753 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Teknoloji Fakültesi Kurulması Hakkında Karar, 2012/2763 Karayolları Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar, 2012/2765 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, 2012/2766 2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Trabzon-Of-Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, 2012/2767 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar, 2012/2772 Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar, 2012/2779 Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Kurulması Hakkında Karar, 2012/2786 EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulunun ve Organlarının Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 2012/2791 Kahramanmaraş İli, Merkez Yusuflar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Dere Yatağı Islahı Projesi Kapsamında Kahramanmaraş Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2792 Bodrum Yolcu İskelesinin Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar, 2012/2793 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar, 2012/2817 2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Suruç Ovası Pompaj Sulaması (GAP) Projesi” Kapsamındaki Taşbasan Depolaması İşinin Yapımı Amacıyla Depolama Sahasındaki Taşınmazlar ve Depolama İnşaatında Kullanılacak Malzeme İhtiyacının Karşılanacağı Ariyet ve Taş Ocağının Bulunduğu Yerlerdeki Taşınmazlar ile Rölekasyon Yolu Üzerinde Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2012/2822 Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde Bulunan Alanın Sarıgüllük Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar, 2012/2830 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, — Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Erzincan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/9) — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/10), — İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/11), — Savunma Sanayi İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2012/3), — Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak Sembolün Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/20) — Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/26)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/21), — Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No: 2009/6)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/22), — Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (Tebliğ No: 2002/58)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/23), — Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/32)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/24)
Content   Order
08.03.2012, Number of issue: 28227
- MÜKERRER - Law 2012 on the Ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic violence, 2012/2816 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar
Content   Order
07.03.2012, Number of issue: 28226
- Note on the Temporary Representation of the Presidency by the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, Cemil CICEK, - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Beşir ATALAY by Deputy Prime Minister Bulent ARINC - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Foreign Affairs by the Minister of Energy and Natural Resources Taner YILDIZ - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Development by the Ministry of Education Omer DINCER - Note on the Temporary Representation of the Ministry of National Defense by the Minister of Customs and Commerce Hayati YAZICI, - Resolutions of Appointments to the Ministries of Family and Social Policies, European Union, Energy and Natural Resources, Youth and Sports, Customs and Trade, Interior Affairs and Finance, - Resolution on the Designation of Boundaries, - Regulation on the Procedures and Principles Pertaining to the Duties and Operations of the Service Units of the Establishments that Report to the Ministry of Health - Translation and Publication Regulation of the Presidency of Manuscript Works Agency - Manuscript Work Experts Regulation - Two-Years and Honors Degree Training and Education Regulation of Fatih Sultan Mehmet Foundation University - Foreign Language Preparatory Class Training and Education Regulation of Fatih Sultan Mehmet Foundation University, - Communiqué on the Amendment of Communiqué (Export: 2010/5) pertaining to the Organization and Assessment of Fairs at Abroad (Export: 2012/2) Communiqué on the Implementation Principles Pertaining to Having TC Ziraat Bankasi AS and Agricultural Credit Cooperatives Give Low Interest Investment and Operations Loans for Agricultural Production (No: 2012/26) — Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Sınır Tespitine Dair Kararlar, — Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik — Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği — Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği — Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği — Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, — Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde (İhracat: 2010/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/2) — T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/26)
Content   Order
06.03.2012, Number of issue: 28225
- Resolution 2012/2740 Pertaining to the Assignment of the President of Istanbul Tax Office Mustafa DAKIN, to the Vacant Seat of the Representative of the Ministry of Finance in the General Assembly of the Press and Announcement Agency, for the Remaining Term Resolution 2012/2823 Pertaining to the Implementation of Temporary Protective Measures in Imports of Low Density Polyurethane Supplementary Resolution 2012/2829 on Importation Regime, - Note on the representation of the Ministry of Justice by the Minister of Interior Affairs Idris Naim SAHIN - Note on the Temporary Representation of the Ministry of European Union by the Minister of Transportation, Maritime and Communication Binali YILDIRIM - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Economy by Minister of Development Cevdet YILMAZ - Note on the Temporary Representation of the Ministry of Culture and Tourism by the Minister of Family and Social Policies Fatma SAHIN, - Decree on the Abandonment of the Remaining Punishment of the Convict Yakup AYGUN (N. 2012/12), - Resolutions of Appointment to the Ministries of Family and Social Policies; Labor and Social Securities; Energy and Natural Resources; Culture and Tourism; Forestry and Hydraulic Works and; Health, - Resolutions of the Prime Ministry on Appointments, - Ministry of Energy and Natural Recourses Experts Regulation - Disciplinary Supervisors Regulation of the Ministry of Customs and Trade - Regulation on the Amendment of the Regulation on the Principles that Apply to Foreign Language Education and Education in Foreign Language in Higher Education Institutes - Regulation on the Amendment of the Two-Year and Bachelors Degree Training-Education and Examinations Regulation of Akdeniz University - Astrophysics Application and Research Center Regulation of Ataturk University, - General Communiqué of Customs (Customs Transactions) (Series N. 90), - Banking Regulation and Supervision Agency’s Resolution 4617 of 1.3.2012 2012/2740 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Maliye Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa DAKIN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar 2012/2823 Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 2012/2829 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, — Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Hükümlü Yakup AYGÜN’ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/12), — Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, — Başbakan Yardımcılığına Ait Görevlendirme Kararı, — Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği — Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği — Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, — Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90), — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/3/2012 Tarihli ve 4617 Sayılı Kararı
Content   Order
05.03.2012, Number of issue: 28224
- Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Ali BABACAN by the Minister of Finance Mehmet SIMSEK - Note on the Temporary Representation of Deputy Prime Minister Bekir BOZDAG by Deputy Prime Minister Beşir ATALAY, - Shipping Agencies Regulation — Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere — Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere, — Gemi Acenteleri Yönetmeliği
Content   Order


 Maden Mah. Donanma Sk. No: 22 Büyükada ADALAR 34970 İSTANBUL (Gönderiler için: Büyükada Postanesi P.K.42)
Tel: +90 216 450 29 01 | +90 216 450 29 02   Faks: +90 216 450 29 03